Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 07:02 25 marca 2019

ZIELONI OD 25 LAT. Ochrona środowiska programowym priorytetem naszej Fundacji

2018-10-07 Sprawy ochrony środowiska zawsze leżały na sercu Fundacji Promocji Gmin Polskich. Wracamy do korzeni

Po kilku latach obowiązywania ustawowych regulacji czyniących gminy odpowiedzialnymi za selektywną gospodarkę odpadami komunalnymi,  władze samorządowe stają obecnie  przed nowymi zadaniami i uwarunkowaniami. Wynikają one zwłaszcza z zasadniczej nowelizacji  ustawy o odpadach, a także z obowiązywania   Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

 

W Fundacji rodzi się  zamysł aby i w tych sprawach wesprzeć samorządy – swoim dorobkiem, współpracą z ekspertami i praktycznym doświadczeniem w realizacji wielu przedsięwzięć i kampanii związanych z ekologią. Wystarczy przypomnieć dwie edycje szkoleń "Gmina dla Recyklingu" i związanego z nim konkursu "Gminny Lider Recyklingu", w których  uczestniczyło  ponad 600 gmin z całego kraju.  Z zainteresowaniem spotkała się też   szeroka kampania informacyjno –promocyjna   "Gmina Ekoinnowacji",   połączona z konkursem  prezentującym  najlepsze praktyczne  rozwiązania zastosowane przez  miasta i gminy.  Dużą rolę odegrał przy tym partner Fundacji – Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

 

Nowatorski charakter miały przed  kilkoma laty przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjne p.t. "Zielone Zamówienia Publiczne" , organizowane z udziałem renomowanego wydawnictwa "Doradca Zamówienia Publiczne" że  we wszystkich tych inicjatywach wykorzystane zostały możliwości  przygotowanych przez Fundację, z udziałem specjalistów i ekspertów,  platform e-learningowych. Skorzystało z nich klika tysięcy osób - przedstawicieli samorządów i  ogniw administracji terenowej.      

Wiadomości

PO PC 3.1: PLUSY W SIECI. Zapraszamy do PIFE w Szczecinku, Koszalinie, Pyrzycach i Szczecinie Wciąż są środki na informatyczne szkolenia mieszkańców gmin w ramach konkursu grantowego 3.1...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Druga szansa otrzymania wsparcia na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących...
ZAWSZE RAZEM. Zespoły zadaniowe efektywną formą realizacji statutowych celów Fundacji Nasze cele programowe realizujemy w zespołach zadaniowych gromadzących specjalistów i...
CZYSTE CELE OD SAMEGO POCZĄTKU. Ochrona środowiska programowym priorytetem Sprawy ochrony środowiska zajmowały w Fundacji Promocji Gmin Polskich zawsze pierwszoplanowe...
EKOLOGIA GLOBALNIE I LOKALNIE. Finanse dla gmin na inwestycje w środowisko… W pierwszym rzędzie odpowiedziała Fundacja na oczekiwania mniej zasobnych gmin i samorządów
PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ. Nowy konkurs grantowy Do 50 tys zł mogą otrzymać gminy na wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów...