Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 03:18 16 listopada 2019

ZAMIAST TOASTU: 25 LAT NA RZECZ GMIN. W tym roku obchodzimy nasze urodziny

2019-07-28 Bez toastów i hucznych uroczystości, w wirze nowych realizacji, bez fanfar weszliśmy w nowe ćwierćwiecze.

Fundacja Promocji Gmin Polskich działa od 25 lipca 1994 roku. Naszym celem głównym jest wspieranie zrównoważonego rozwoju lokalnego. W toku 25 letniej działalności Fundacja wyspecjalizowała się zwłaszcza w przygotowywaniu i  prowadzeniu kampanii edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych.


Od zawsze pierwszoplanową rolę w naszych przedsięwzięciach odgrywały sprawy ochrony środowiska.


W pierwszym rzędzie odpowiedziała  Fundacja na oczekiwania  mniej zasobnych gmin, szukających  efektywnego   wsparcia w  zabezpieczeniu funduszy potrzebnych  na realizację rozmaitych projektów inwestycyjnych. Chociaż dzisiaj oferta Fundacji jest  w tej dziedzinie różnorodna i bogata to i przed   laty, w tzw pionierskich dla polskich przemian i Fundacji latach  podejmowano bardzo praktyczne propozycje programowe.

 

Jedna z nich – przypomnijmy -  znalazła swój finał w styczniu 2004 roku, w Warszawie podczas II Ogólnopolskiego Forum Finansów Samorządowych. W sali warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki spotkało się blisko 400 przedstawicieli gminnych , samorządowych liderów z całego kraju.  Tytuł konferencji – "Polskie Gminy w Unii Europejskiej. Inwestowanie w Środowisko", a tematem budzącym największe zainteresowanie były kwestie  warunków i możliwości  pozyskiwania środków na zapewnienie  zrównoważonego rozwoju lokalnego.


Nie brakowało przy tym aktualnych informacji  ułatwiających  przygotowanie konkretnych wniosków. Podkreślmy, że było to u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Aktualne i dzisiaj są takie główne wówczas tematy jak:  kwestia dofinansowania inwestycji samorządowych w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy gminnych sieci wodnych i kanalizacyjnych,  czy też sprawy priorytetów polityki ekologicznej państwa. Sporo uwagi poświęcono  warunkom i możliwościom związanym z  tzw. inżynierią finansową na poziomie właśnie gmin i ofercie banków w tym względzie.


Te i inne podejmowane wtedy przez Fundację tematy są w obecnie podejmowanych i realizowanych przez Fundację inicjatywach, rozwijane i pogłębiane. Można się o tym przekonać  sięgając do kilku  ofert skierowanych do samorządów miast i gmin, a prezentowanych m.in. na naszych stronach internetowych.   

Wiadomości

KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
TAKI TRENING CZYNI MISTRZA. Katalog Dobrych Praktyk dla Trenerów 12 cech dobrego trenera w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych wykładowców i...
PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".
MILIONY NA KOMPUTERY. Szansa dla gmin z czterech województw Prawie 5 mln zł dla gmin z Wielkopolski i Pomorza Zach., prawie 4 mln dla Łódzkiego i...
Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania...
ZAWSZE RAZEM. Zespoły zadaniowe efektywną formą realizacji statutowych celów Fundacji Nasze cele programowe realizujemy w zespołach zadaniowych gromadzących specjalistów i...
CZYSTE CELE OD SAMEGO POCZĄTKU. Ochrona środowiska programowym priorytetem Sprawy ochrony środowiska zajmowały w Fundacji Promocji Gmin Polskich zawsze pierwszoplanowe...