Cała wiedza w internetowej sieci 09:26 1 lipca 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

Wspólnie na rzecz stanowienia prawa. Zapraszamy do Akademii SuperGMINY przedstawicieli NGO

2020-07-05 Działalność naszej internetowej platformy edukacyjnej zaczynamy od projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa". Witamy w Akademii SuperGMINY! Celem naszego inauguracyjnego przedsięwzięcia jest podniesienie wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych kompetencji eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacji, w szczególności w stanowieniu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa z elementami ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej

Zapraszamy przedstawicieli NGO do dwóch kursów e-learningowych, pierwszego - na poziomie podstawowym, i drugiego – na poziomie eksperckim. Na każdy z kursów złoży się od prawie 100 do ponad 200 tablic informacyjnych i slajdów, skrypt wykładu oraz cykl testów, których zaliczenie będzie ukoronowane zdobyciem certyfikatu specjalistycznego lub eksperckiego.

Szkolenia są dostępne dla zarejestrowanych uczestników.  Zapraszamy do Akademii SuperGMINY!

Zachęcamy też do lektur uzupełniających. W naszym Banku wiedzy są już dostępne:

NGO w procesie stanowienia prawa
Wiadomości

NGO w procesie stanowienia prawa. Możliwość partycypacji w działaniach ustawodawczych NGO mogą również partycypować w procesie legislacyjnym na poziomie krajowym, tzn. w stanowieniu ustaw, rozporządzeń czy różnych polityk i programów publicznych.
Różne odcienie partycypacji NGO. Jak wybrać najlepszą drogę do założonego celu? Organizacje pozarządowe reprezentują interesy różnych grup i środowisk społecznych, są emanacją i głosem oddolnej aktywności mieszkańców, toteż wybierają różne metody dochodzenia do obranego celu, w tym udziału w procesie stanowienia lub stosowana prawa.
Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego pełnią rolę edukacyjnego przewodnika Wiele rad działalności pożytku publicznego działa intuicyjnie, jak mówią niektórzy ich przedstawiciele – na czuja. Przygotowanie standardów porządkujących pracę rad stało się więc koniecznością.