Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 16:09 15 września 2019

WRZEŚNIOWE ROZMOWY O GRANTACH. Kompetencje cyfrowe i przestrzeń dla konsultacji

2019-09-11 Wciąż trwa nabór gminnych wniosków o grant do 150 tys. zł na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. We wrzesniu zapraszamy gminy z Wielkopolski i Pomorza Zachodniego.

Fundacja Promocji Gmin Polskich posiada środki dla gmin, które bez wkładu własnego mogą podnieść kompetencje cyfrowe swoich mieszkańców oraz doposażyć lokalną szkołę w sprzęt komputerowy o wartości 60 000 zł.


Realizacja projektu
"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" trwa do końca lutego 2020r.


Dzięki staraniom Fundacji realizacja projektu odbywa się na jeszcze bardziej dogodnych warunkach – zaktualizowano wytyczne dotyczące sprzętu, dzięki czemu gminy mogą zakupić sprzęt, który odpowiada ich potrzebom.


Środki grantu pokrywają wszystkie koszty realizacji – zakup sprzętu, organizacja szkoleń, wynagrodzenia dla instruktorów, promocja, wynagrodzenia pracowników gminy.


Istniej możliwość realizacji przez gminę projektu samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową!

 

Fundacja prowadzi również nabór w konkursie grantowym na przeprowadzenie konsultacji społecznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego "Liderzy konsultacji społecznych", w ramach którego gmina może uzyskać 50 000 zł.

 

W przypadku obu konkursów dofinansowanie wynosi 100%!!!

 

     Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania informacyjne dotyczące grantów, które odbędą  się w najbliższym czasie na terenie województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego:

 

13.09.2019 r. godz. 12:30 – Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15, sala konferencyjna - parter;

18.09.2019 r. godz. 12:30 – Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy

Europejskich w Pile, ul. Grunwaldzka 2;

24.09.2019 r. godz. 10:30– Starostwo Powiatowe w Gostyniu,

ul. Wrocławska 256.

 

 Na spotkaniu zostaną przedstawione szczegółowe informacje na temat warunków otrzymania grantów, zasad realizacji oraz formy rozliczenia z fundacją. Podczas spotkania przewidziana jest możliwość wypełnienia i sprawdzenia wniosku na miejscu!

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: granty@fpgp.eu

 

Więcej o naszych projektach na naszej stronie:  www.fpgp.eu


Zachęcamy do kontaktu z nami: tel. (22) 697 52 99,
biuro@fpgp.eu, fpgp@fpgp.eu

Wiadomości

KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
JESTEŚMY NA FALI. Polskie Radio o naszym cyber projekcie grantowym Katarzyna Ustrycka: Finansujemy szkolenia osób, które zaczynają przygodę ze światem cyfrowym.