Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 23:56 20 lipca 2019

WESPÓŁ W ZESPÓŁ. Czarno na białym czyli w kolorze o historii magazynu "Gmina"

2018-09-19 Realizujemy cele programowe w zespołach zadaniowych, gromadzących najlepszych specjalistów i ekspertów.
Powstała przed blisko 25 laty Fundacja Promocji Gmin Polskich przyjęła za jedną z podstawowych zasad: realizację swoich celów programowych w formule zespołów zadaniowych, gromadzących – w zależności od tematyki – specjalistów i ekspertów. 


Jako jeden z pierwszych  rozpoczął swoją pracę zespół Biuletynu Informacyjnego, Pierwszy jego numer ukazał się w blisko 4 tys. nakładzie i miał objętość  52 stron. Zainteresowanie publikacją, ważnymi dla samorządowców  informacjami i radami, sprawiły że  trzeba było zintensyfikować  częstotliwość ukazywania  się Biuletynu, który  po pierwszych 7 numerach zaczął się ukazywać   w atrakcyjniejszej formie edytorskiej, a po kolejnych wydaniach  - już w formie magazynowej, zawierającej obok artykułów przeglądowych, ekspertyz i analiz, coraz liczniejsze wypowiedzi autorytetów, wywiadów z tymi, którzy mogli coś cennego powiedzieć liderom samorządowym.

 

Potem, przez ponad 20 lat wydawnictwo ukazywało się  jako Magazyn Samorządowy GMINA".  Niemal wszystkie numery "GMINY" prezentowane były i są wciąż dostępne w edycji internetowej,  na stronach Fundacji. Z biegiem czasu, wobec  dynamicznego rozwoju internetu,  "GMINA"  w tradycyjnej formule ukazywała się rzadziej, już bardziej jako łatwo dostępny poradnik, poświęcający bardziej szczegółową uwagę konkretnym problemom,  istotnym zwłaszcza dla inwestycyjnej działalności miast i gmin.

 

Magazyn  GMINA redagowany był przy udziale znakomitych dziennikarzy i redaktorów – Tadeusz Zagańczyk,   Zbigniew Kozakiewicz, Czesław Rychlewski.,  Zenon Kulej, Maciej  Szkamruk, Włodzimierz Kaleta, Mikołaj Niedek, Wojciech Koczanowicz  i wielu innych.  I jeszcze jedno, "Magazyn Samorządowy GMINA" , obecnie  w gestii Wydawnictwa PUBLICUS i pod patronatem Fundacji podejmuje, w zależności od potrzeb i kolejnych zdań, edycje podobnych w charakterze poradników jak np.:  EkoGmina"  i   "AgroGmina".      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

TAKI TRENING CZYNI MISTRZA. Katalog Dobrych Praktyk Drodzy Państwo! Oddajemy w Państwa ręce Katalog Dobrych Praktyk dla Trenerów opracowany w...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
KTO MĄDRZE PYTA, TRAFIA DO KASY. Granty dla liderów konsultacji Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie grantowym dla gmin „Liderzy konsultacji...
PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".
MILIONY NA KOMPUTERY. Szansa dla gmin z czterech województw Prawie 5 mln zł dla gmin z Wielkopolski i Pomorza Zach., prawie 4 mln dla Łódzkiego i...
Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania...
ZAWSZE RAZEM. Zespoły zadaniowe efektywną formą realizacji statutowych celów Fundacji Nasze cele programowe realizujemy w zespołach zadaniowych gromadzących specjalistów i...