Cała wiedza w internetowej sieci 11:00 24 maja 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego pełnią rolę edukacyjnego przewodnika

2020-07-24 Wiele rad działalności pożytku publicznego działa intuicyjnie, jak mówią niektórzy ich przedstawiciele – na czuja. Przygotowanie standardów porządkujących pracę rad stało się więc koniecznością.

Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego


Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT od początku swojego istnienia angażuje się w budowanie współpracy między instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, w rozwój dialogu obywatelskiego.

Eksperci Sieci uczestniczyli w przełomowym dla tej współpracy procesie tworzenia i nowelizowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa uporządkowała tę współpracę i dała możliwość tworzenia zespołów o charakterze konsultacyjno – doradczym, jak rady działalności pożytku publicznego (RDPP), składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu.

Wiele rad działalności pożytku publicznego działa jednak intuicyjnie, jak mówią niektórzy ich przedstawiciele – na czuja, nie koncentrując przez to swojej uwagi na najistotniejszych
z perspektywy RDPP zadaniach. Pojawiają się głosy mówiące o tym, że brakuje drogowskazu, który wspierałby rady w efektywniejszym funkcjonowaniu. Zatem przygotowanie
standardów porządkujących pracę rad stało się koniecznością.

Prezentowane przez nas Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego mają one spełniać rolę edukacyjnego przewodnika wskazującego dobre rozwiązania, czyli właśnie swoistego drogowskazu.

Pobierz z Banku wiedzy Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Wiadomości

Wspólnie na rzecz stanowienia prawa. Zapraszamy do Akademii SuperGMINY przedstawicieli NGO Działalność naszej internetowej platformy edukacyjnej zaczynamy od projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa".
NGO w procesie stanowienia prawa. Możliwość partycypacji w działaniach ustawodawczych NGO mogą również partycypować w procesie legislacyjnym na poziomie krajowym, tzn. w stanowieniu ustaw, rozporządzeń czy różnych polityk i programów publicznych.
Różne odcienie partycypacji NGO. Jak wybrać najlepszą drogę do założonego celu? Organizacje pozarządowe reprezentują interesy różnych grup i środowisk społecznych, są emanacją i głosem oddolnej aktywności mieszkańców, toteż wybierają różne metody dochodzenia do obranego celu, w tym udziału w procesie stanowienia lub stosowana prawa.