Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 02:40 17 czerwca 2019

SPOTKANIA PRZY KASIE. 200 tys. zł dla gminy bez wkładu własnego

2019-06-06 150 000 + 50 000 = 200 000. Tyle złotych mogą gminy uzyskać w formie dwóch grantów: na szkolenia z kompetencji cyfrowych oraz na konsultacje społeczne planów zagospodarowania. Zapraszamy na spotkania informacyjne w starostwach.
Spotkania dotyczyć będą 2 konkursów grantowych, których operatorem jest Fundacja Promocji Gmin Polskich:
1)    ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" 
2)    ,,Liderzy konsultacji społecznych"

Na początek zapraszamy
do Ostrowa Wielkopolskiego we wtorek 11 czerwca o godz 11.00 (Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp., al. Powstańców Wlkp. 16);
do Brodnicy w czwartek 13 czerwca o godz. 12.00 (Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18 sala 102).

Przypominamy założenia obydwu konkursów:

 ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" (POPC działanie 3.1)

W ramach konkursu otrzymać  można grant w wysokości od 15 tys. zł do 150 tys. zł w 100% dofinansowany -  gminy nie ponoszą żadnego wkładu własnego. Jest to okazja na pozyskanie środków na zakup sprzętu komputerowego dla gminnych szkół (do 60 tys. zł).

Realizacja projektu kończy się 28.02.2020 r. Nasi grantobiorcy to już ponad 150 gmin. Obecnie uprawnionymi do otrzymania grantu są gminy z 4 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Gmina może realizować projekt samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Szkolenia to praktyczna nauka jak wykorzystać Internet w życiu prywatnym i zawodowym. Gminy mają do dyspozycji 7 modułów szkoleniowych: "Rodzic w Internecie", "Mój biznes w sieci", "Moje finanse i transakcje w sieci", "Działam w sieciach społecznościowych", "Tworzę własną stronę internetową (blog)", "Rolnik w sieci", "Kultura w sieci".

 Gminy wybierają tematykę szkoleń w zależności od zainteresowania uczestników projektu – jeden, kilka lub wszystkie moduły.

W ramach grantu można pokryć wszystkie koszty związane z jego realizacją:
•    zakupu sprzętu komputerowego (do 40% kwoty grantu)
•    wynagrodzenia dla instruktorów (może nim być lokalny nauczyciel, pracownik  urzędu czy biblioteki lub osoba z organizacji pozarządowej posiadająca doświadczenie - do  40% kwoty grantu)
•    promocja projektu (do 20% kwoty grantu)
•    wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz zespołu projektowego (do 20% kwoty grantu)
•    organizacja szkoleń (np. catering, wynajem sali  - do 20% grantu),,Liderzy konsultacji społecznych" (POWER działanie 2.19)

Grant w wysokości 50 tys. zł otrzymać może 20 gmin z terenu całej Polski na realizację pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w gminie. W projekcie nie jest wymagany wkład własny - 100% dofinansowania w formie zaliczki. Realizacja projektu kończy się w czerwcu 2021r.

Projekt przewiduje przeszkolenie trzech pracowników gminy w zakresie konsultacji społecznych i zagospodarowania przestrzennego.

Fundacja Promocji Gmin Polskich zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne  na każdym etapie realizacji obydwu projektów. Nabór wniosków prowadzimy do wyczerpania środków.

Zapraszamy w szczególności przedstawicieli gmin oraz organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zostaną przedstawione szczegółowe informacje na temat warunków otrzymania grantu, zasad realizacji oraz formy rozliczenia poniesionych wydatków. Podczas spotkania  przewidziana jest możliwość wypełnienia i sprawdzenia wniosku na miejscu!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: granty@fpgp.eu

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji o konkursie na kompetencje cyfrowe znaleźć można na naszej stronie www: https://fpgp.eu/ (zakładka Polska Cyfrowa 3.1) , a na konkurs dot. konsultacji społecznych w zakładce projektu UE lub w naszym biurze pod nr tel. (22)697 52 99.
Wiadomości

KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".
MILIONY NA KOMPUTERY. Szansa dla gmin z czterech województw Prawie 5 mln zł dla gmin z Wielkopolski i Pomorza Zach., prawie 4 mln dla Łódzkiego i...
Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania...
ZAWSZE RAZEM. Zespoły zadaniowe efektywną formą realizacji statutowych celów Fundacji Nasze cele programowe realizujemy w zespołach zadaniowych gromadzących specjalistów i...
CZYSTE CELE OD SAMEGO POCZĄTKU. Ochrona środowiska programowym priorytetem Sprawy ochrony środowiska zajmowały w Fundacji Promocji Gmin Polskich zawsze pierwszoplanowe...
EKOLOGIA GLOBALNIE I LOKALNIE. Finanse dla gmin na inwestycje w środowisko… W pierwszym rzędzie odpowiedziała Fundacja na oczekiwania mniej zasobnych gmin i samorządów