Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 06:37 22 sierpnia 2019

WIELKOPOLSKIE SPOTKANIA PRZY KASIE. Pożyteczne cele, solidne środki

2019-06-06 Są granty dla gmin na szkolenia cyfrowe oraz na konsultacje społeczne. W sierpniu zapraszamy na serię spotkań informacyjnych w woj. wielkopolskim: do Kalisza, Międzychodu, Obornik, Poznania i Konina.
Spotkania dotyczyć będą dwóch naszych projektów - konkursów grantowych: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" oraz  "Liderzy konsultacji społecznych". Ich operatorem jest Fundacja Promocji Gmin Polskich 

Tym razem zapraszamy przedstawicieli samorządów i organizacji społecznych z Wielkopolski. 

Kalisz: Lokalny Punkt Informacyjny, ul. Zacisze 2 (dawna Rumińskiego 2),
07.08.2019r. o godz. 12:30

Międzychód: Starostwo Powiatowe, ul. 17 Stycznia 143,
09.08.2019r. o godz. 12:00

Oborniki: Starostwo Powiatowe, ul. 11 Listopada 2a,
13.08.2019r. o godz. 12:30

Poznań: Główny Punkt Informacyjny, al. Niepodległości 34,
20.08.2019r. o godz. 12:00

Konin: Lokalny Punkt Informacyjny, ul. Zakładowa 4,
21.08.2019r. o godz. 12:00

 

Przypominamy założenia obydwu konkursów:

1. ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" (POPC działanie 3.1)

W ramach konkursu otrzymać  można grant w wysokości od 15 tys. zł do 150 tys. zł w 100% dofinansowany -  gminy nie ponoszą żadnego wkładu własnego. Jest to okazja na pozyskanie środków na zakup sprzętu komputerowego dla gminnych szkół (do 60 tys. zł).

Realizacja projektu kończy się 28.02.2020 r. Nasi grantobiorcy to już ponad 150 gmin. Obecnie uprawnionymi do otrzymania grantu są gminy z 4 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Gmina może realizować projekt samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Szkolenia to praktyczna nauka jak wykorzystać Internet w życiu prywatnym i zawodowym. Gminy mają do dyspozycji 7 modułów szkoleniowych: "Rodzic w Internecie", "Mój biznes w sieci", "Moje finanse i transakcje w sieci", "Działam w sieciach społecznościowych", "Tworzę własną stronę internetową (blog)", "Rolnik w sieci", "Kultura w sieci".

 Gminy wybierają tematykę szkoleń w zależności od zainteresowania uczestników projektu – jeden, kilka lub wszystkie moduły.

W ramach grantu można pokryć wszystkie koszty związane z jego realizacją:
•    zakupu sprzętu komputerowego (do 40% kwoty grantu)
•    wynagrodzenia dla instruktorów (może nim być lokalny nauczyciel, pracownik  urzędu czy biblioteki lub osoba z organizacji pozarządowej posiadająca doświadczenie - do  40% kwoty grantu)
•    promocja projektu (do 20% kwoty grantu)
•    wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz zespołu projektowego (do 20% kwoty grantu)
•    organizacja szkoleń (np. catering, wynajem sali  - do 20% grantu)

2. "Liderzy konsultacji społecznych" (PO WER działanie działanie 2.12)


W ramach konkursu otrzymać można grant w wysokości do 50 tys. zł. Przyznany grant przeznaczony będzie na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199, z późn.zm.).

 W projekcie nie jest wymagany wkład własny, dofinansowanie wynosi 100%.   Beneficjentami mogą być gminy z całej Polski. Okres realizacji trwa do 30.06.2021

Organizatorzy przewidzieli minimum 3 techniki konsultacji (w tym jedną internetową). Brak jest katalogu kosztów, co oznacza, że gmina może pokryć niezbędne koszty związane z realizacją wskazanych technik.

Fundacja Promocji Gmin Polskich zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne  na każdym etapie realizacji obydwu projektów. Nabór wniosków prowadzimy do wyczerpania środków.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa na adres: granty@fpgp.eu

Zapraszamy w szczególności przedstawicieli gmin. Podczas spotkania zostaną przedstawione szczegółowe informacje na temat warunków otrzymania grantów, zasad realizacji oraz formy rozliczenia poniesionych wydatków. Jest możliwość wypełnienia i sprawdzenia wniosku od ręki.

Serdecznie zapraszamy!


Wiadomości

KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
ZAMIAST TOASTU: 25 LAT NA RZECZ GMIN. 25 lipca obchodziliśmy nasze urodziny Bez toastów i hucznych uroczystości, w wirze nowych realizacji, bez fanfar weszliśmy w nowe...
TAKI TRENING CZYNI MISTRZA. Katalog Dobrych Praktyk dla Trenerów 12 cech dobrego trenera w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych wykładowców i...
PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".
MILIONY NA KOMPUTERY. Szansa dla gmin z czterech województw Prawie 5 mln zł dla gmin z Wielkopolski i Pomorza Zach., prawie 4 mln dla Łódzkiego i...
Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania...
ZAWSZE RAZEM. Zespoły zadaniowe efektywną formą realizacji statutowych celów Fundacji Nasze cele programowe realizujemy w zespołach zadaniowych gromadzących specjalistów i...