Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 11:34 8 kwietnia 2020 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania

2019-05-30 Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W konkursie mogą wziąć udział gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie z terenu całej Polski, które:

   - nie korzystają ze wsparcia jednocześnie więcej niż jednego projektu wyłonionego w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18

   - wyznaczą od 2 do 4 pracowników do odbycia szkolenia z zakresu opracowania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane w systemie informacji przestrzennej

   - zobowiążą się do zastosowania minimum trzech technik konsultacji, w tym co najmniej jednej internetowej

   - gminy, które zobowiążą się  do opracowania IPK uwzględniającego I etap konsultacji.

 

 W projekcie nie jest wymagany ze strony grantobiorcy wkład własny.


Przedstawicieli gmin mazowieckich zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące konkursu grantowego:

- do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ostrołęce 4 czerwca o godz. 11.30

- do Warszawy, do Centrum Wdrażania Projektów Unijnych Mazowia, 7 czerwca o godz. 10

W obu przypadkach liczba miejsc jest ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Więcej informacji:

https://fpgp.eu/projekty-ue-konsultacje-spoleczne-2-19/index.html

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkania-informacyjne-w-ostrolece-pt-liderzy-konsultacji-spolecznych/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkanie-informacyjne-w-warszawie-pt-fundusze-europejskie-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego/

Wiadomości

KORONAWIRUSA TRZYMAJMY NA DYSTANS. Prosimy o telefeny lub maile W związku z epidemią koronawirusa i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się choroby poprzez...
JAK KORZYSTAĆ Z PRAWA DO STANOWIENIA PRAWA? Projekt FPGP adresowany do ngo Chodzi o podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie stanowienia prawa wśród przedstawicieli...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
DZIAŁAJMY RAZEM. Klimat dla inicjatyw, inicjatywy nie tylko dla klimatu Mamy ambicję aby i w 2020 roku nie zabrakło powodów do satysfakcji i uznania środowisk, w...
ZAMIAST TOASTU: 25 LAT NA RZECZ GMIN. W tym roku minął mały jubileusz Bez toastów i hucznych uroczystości, w wirze nowych realizacji, bez fanfar weszliśmy w nowe...
MILIONY NA KOMPUTERY. Dodatkowy czas dla czterech województw Do 20 kwietnia 2020 r. są wydłużone terminy realizacji naszych edukacyjnych projektów...
TAKI TRENING CZYNI MISTRZA. Katalog Dobrych Praktyk dla Trenerów 12 cech dobrego trenera w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych wykładowców i...