Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 21:27 7 lipca 2020 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania

2019-05-30 Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W konkursie mogą wziąć udział gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie z terenu całej Polski, które:

   - nie korzystają ze wsparcia jednocześnie więcej niż jednego projektu wyłonionego w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18

   - wyznaczą od 2 do 4 pracowników do odbycia szkolenia z zakresu opracowania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane w systemie informacji przestrzennej

   - zobowiążą się do zastosowania minimum trzech technik konsultacji, w tym co najmniej jednej internetowej

   - gminy, które zobowiążą się  do opracowania IPK uwzględniającego I etap konsultacji.

 

 W projekcie nie jest wymagany ze strony grantobiorcy wkład własny.


Przedstawicieli gmin mazowieckich zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące konkursu grantowego:

- do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ostrołęce 4 czerwca o godz. 11.30

- do Warszawy, do Centrum Wdrażania Projektów Unijnych Mazowia, 7 czerwca o godz. 10

W obu przypadkach liczba miejsc jest ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Więcej informacji:

https://fpgp.eu/projekty-ue-konsultacje-spoleczne-2-19/index.html

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkania-informacyjne-w-ostrolece-pt-liderzy-konsultacji-spolecznych/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkanie-informacyjne-w-warszawie-pt-fundusze-europejskie-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego/

Wiadomości

NASZ AS czyli internetowa AKADEMIA SUPERGMINY. Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa Fundacja Promocji Gmin Polskich realizuje projekt „Wspólnie na rzecz stanowienia prawa”....
GRANTY NA KOMPUTERY. Do 150 000 zł dla gminy, w tym 60 000 zł na zakup sprzętu Terminy realizacji edukacyjnych projektów komputerowych w ramach 3.1 PO PO przedłużyliśmy do 30...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
KORONAWIRUSA TRZYMAJMY NA DYSTANS. Prosimy o telefeny lub maile W związku z epidemią koronawirusa przeszliśmy w naszej Fundacji - czasowo - na system pracy...
JAK KORZYSTAĆ Z PRAWA DO STANOWIENIA PRAWA? Projekt FPGP adresowany do ngo Chodzi o podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie stanowienia prawa wśród przedstawicieli...
DZIAŁAJMY RAZEM. Klimat dla inicjatyw, inicjatywy nie tylko dla klimatu Mamy ambicję aby i w 2020 roku nie zabrakło powodów do satysfakcji i uznania środowisk, w...