Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 03:12 16 listopada 2019

PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania

2019-05-30 Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W konkursie mogą wziąć udział gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie z terenu całej Polski, które:

   - nie korzystają ze wsparcia jednocześnie więcej niż jednego projektu wyłonionego w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18

   - wyznaczą od 2 do 4 pracowników do odbycia szkolenia z zakresu opracowania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane w systemie informacji przestrzennej

   - zobowiążą się do zastosowania minimum trzech technik konsultacji, w tym co najmniej jednej internetowej

   - gminy, które zobowiążą się  do opracowania IPK uwzględniającego I etap konsultacji.

 

 W projekcie nie jest wymagany ze strony grantobiorcy wkład własny.


Przedstawicieli gmin mazowieckich zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące konkursu grantowego:

- do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ostrołęce 4 czerwca o godz. 11.30

- do Warszawy, do Centrum Wdrażania Projektów Unijnych Mazowia, 7 czerwca o godz. 10

W obu przypadkach liczba miejsc jest ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Więcej informacji:

https://fpgp.eu/projekty-ue-konsultacje-spoleczne-2-19/index.html

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkania-informacyjne-w-ostrolece-pt-liderzy-konsultacji-spolecznych/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkanie-informacyjne-w-warszawie-pt-fundusze-europejskie-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego/

Wiadomości

KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
ZAMIAST TOASTU: 25 LAT NA RZECZ GMIN. W tym roku obchodzimy nasze urodziny Bez toastów i hucznych uroczystości, w wirze nowych realizacji, bez fanfar weszliśmy w nowe...
TAKI TRENING CZYNI MISTRZA. Katalog Dobrych Praktyk dla Trenerów 12 cech dobrego trenera w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych wykładowców i...
MILIONY NA KOMPUTERY. Szansa dla gmin z czterech województw Prawie 5 mln zł dla gmin z Wielkopolski i Pomorza Zach., prawie 4 mln dla Łódzkiego i...
Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania...
ZAWSZE RAZEM. Zespoły zadaniowe efektywną formą realizacji statutowych celów Fundacji Nasze cele programowe realizujemy w zespołach zadaniowych gromadzących specjalistów i...
CZYSTE CELE OD SAMEGO POCZĄTKU. Ochrona środowiska programowym priorytetem Sprawy ochrony środowiska zajmowały w Fundacji Promocji Gmin Polskich zawsze pierwszoplanowe...