Cała wiedza w internetowej sieci 10:50 24 maja 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

Przedstawicieli NGO zapraszamy na dwa szkolenia: na szczeblu podstawowym i na szczeblu eksperckim

2020-08-08

Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa, w szczególności prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa z elementami ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej


Fundacja Promocji Gmin Polskich realizuje projekt "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa". Naszym celem jest podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych.  


Udziałem w realizacji projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa" inauguruje swoją działalność AS - Akademia SuperGMINY, czyli platforma e-learningowa Fundacji Promocji Gmin Polskich.


W ramach projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa" AS zaprasza przedstawicieli NGO na dwa szkolenia e-learningowe, pierwszy na poziomie powszechnym (specjalistycznym), drugi – na poziomie eksperckim.


Cel kursów internetowych jest taki sam jak szkoleń "stacjonarnych": zdobycie przez przedstawicieli ngo kompetencji specjalistycznych i eksperckich niezbędnych do udziału w stanowieniu prawa, w szczególności prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa z elementami ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej


Na kurs podstawowy (specjalistyczny) Akademii SuperGMINY składa się blisko 100 tablic informacyjnych, skrypt wykładu oraz cykl testów. Kurs na poziomie eksperckim to ponad dwieście slajdów edukacyjnych, podręcznik oraz cykl testów eksperckich. Zaliczenie testów zostanie ukoronowane przyznaniem certyfikatów specjalistycznego oraz eksperckiego.


Uczestnicy szkoleń mogą na każdym etapie procesu edukacyjnego zadać pytanie autorom prezentacji, a także ocenić sposób podania tematu lub zagadnienia.


Przewidujemy, że w toku szkoleń w ramach projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa" ich uczestnicy nauczą się:
• brać udział w konsultacjach
• opiniować dokumenty
• brać udział w ciałach konsultacyjno-doradczych
• brać udział w ciałach dialogu obywatelskiego
• monitorować proces stanowienia prawa
• egzekwować jawność ustaw, prac nad nimi
• egzekwować dostęp do informacji publicznej

Uczestnikom kursów prezentujemy:
• zasady procesu legislacyjnego
• kluczowe podmioty biorące udział w stanowieniu prawa w Polsce
• tryb uchwalania ustawy budżetowej oraz szczególny tryb uchwalania i zmiany konstytucji
• zasady ogłaszania ustaw i ich wejścia w życie
• rodzaje działalności prawodawczej
• czym są i czym się różnią prawo powielaczowe, prawo zwyczajowe i prawo precedensowe
• różnice zakresów działalności legislacyjnej pomiędzy uczestnikami procesu tworzenia prawa
• ramy czasowe procesu legislacyjnego
• definicję "dobrej legislacji"
• okoliczności, w których Prezydent może zgłosić weto wobec uchwalonej przez parlament ustawy
• rolę i uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego w procesie stanowienia prawa

Szczególną uwagę poświęcimy możliwościom legislacyjnym jakie mają inicjatywy obywatelskie. W sposób pogłębiony omawiamy m.in.:

• czym jest inicjatywa ustawodawcza
• czym jest inicjatywa obywatelska
• na czym polega demokracja bezpośrednia
• czym jest lobbing
• jakie są dopuszczalne formy i metody zaangażowania NGO w proces stanowienia prawa
• aktualny poziom zaangażowania w legislację podmiotów pozarządowych
• niebezpieczeństwa dla NGO udziału w procesie decyzyjnym
• katalog narzędzi współpracy NGO i samorządów w procesie stanowienia prawa, takich jak budżet obywatelski, konsultacje społeczne i uzgadnianie stanowisk w toku dialogu społecznego.


Więcej informacji oraz zaproszenie do udziału:


Zapisz się online do Akademii SuperGMINY

Wiadomości

GMINO POMÓŻ SWOIM MIESZKAŃCOM ZDOBYĆ KOMPETENCJE CYFROWE!

Szansa na granty w wysokości do 150.000 złotych dla gmin z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego!

NGO zgłoś się do gminy jako partner i zrealizujcie wspólnie ten projekt! Nie jest potrzebny wkład własny 

AS czyli Akademia SuperGminy inauguruje działalność edukacyjną

Udziałem w realizacji projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa" inauguruje swoją działalność AS - Akademia SuperGMINY, czyli platforma e-learningowa naszej Fundacji


Wspólnie na rzecz stanowienia prawa. Zapraszamy do Akademii SuperGMINY przedstawicieli NGO Działalność naszej internetowej platformy edukacyjnej zaczynamy od projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa".
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA SAMORZĄDÓW. Granty dla realizatorów dobrego rządzenia W partnerstwie z miastem Puck wygraliśmy konkurs w ramach działania PO WER "Wysokiej jakości usługi administracyjne"
NGO w procesie stanowienia prawa. Możliwość partycypacji w działaniach ustawodawczych NGO mogą również partycypować w procesie legislacyjnym na poziomie krajowym, tzn. w stanowieniu ustaw, rozporządzeń czy różnych polityk i programów publicznych.