Cała wiedza w internetowej sieci 10:10 1 lipca 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

Projekty UE Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/06/2020

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

   Szczegóły:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249267           
9-06-2020

Wyniki zostaną opublikowane na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249267





ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/FPGP/01/2020

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

   Szczegóły:             

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1225387#

02-01-2020
Wyniki zostaną opublikowane na

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1225387#




ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/FPGP/12/2019

                                 Pospowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

   Szczegóły:

              https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1225082#

30-12-2019
Wyniki zostaną opublikowane na

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1225082# 




ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/10/FPGP/09/2019

                                 Pospowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

                                                                           Szczegóły:

               https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208993

30-09-2019
Wyniki zostaną opublikowane na

     https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208993


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/FPGP/09/2019

                                 Pospowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

                                                                           Szczegóły:

                https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206368

14-09-2019
Wyniki zostaną opublikowane na

       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206368





ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/FPGP/09/2019

Pospowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Szczegóły:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204609



05-09-2019


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204609

14-09-2019



ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/FPGP/08/2019

Pospowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Szczegóły: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202961



27-08-2019

Wyniki zostaną opublikowane na

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202961




ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/FPGP/06/2019

Pospowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Szczegóły: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191675

19-06-2019

Wyniki zostaną opublikowane na

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191675






ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/FPGP/06/2019


 


Pospowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu PRZESTRZEŃ GMINNA -LOKALNA WARTOŚĆ  ;POWR.02.19.00-00-KP11/18

Szczegóły: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189279#

06-06-2019

Wyniki zostaną opublikowane na

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189279#




ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/FPGP/02/2019

 

Pospowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu PRZESTRZEŃ GMINNA -LOKALNA WARTOŚĆ  ;POWR.02.19.00-00-KP11/18

Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167818

19-02-2019

Wyniki: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167818

27-02-2019





ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/FPGP/01/2019

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu PRZESTRZEŃ GMINNA -LOKALNA WARTOŚĆ  ;POWR.02.19.00-00-KP11/18

 

Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161297
17-01-2019
Wyniki:
Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161297
30-01-2019


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/FPGP/12/2018

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155253

 

12-12-2018

Wybór wykonawców 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155253

 20-12-2018


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/FPGP/12/2018

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154435

 

10-12-2018

 

Wybór wykonawców  

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154435

 21-12-2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/10/2018

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

 

Szczegóły :https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141504

 

Wyniki:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141504

 

05-10-2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/08/2018

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

 

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131142

 

14-08-2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/45/FPGP/07/2018

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności


Postępowanie rozstrzygnięte informacje w zapytaniu ofertowym (17-07-2018)


Szczegóły:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123083

04-07-2017

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/05/2018

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

 

Przedmiotem zamówienia Modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  i szkoleniami stanowiskowymi dla  2 JST


Postępowanie rozstrzygnięte informacje w zapytaniu ofertowym (25-05-2018)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111051

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/05/2018

 

14-05-2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/04/2018

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasadykonkurencyjności

 

Przedmiotem zamówienia Modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  i szkoleniami stanowiskowymi dla  2 JST



 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/04/2018

 

19-04-2018

Postępowanie unieważnione w dniu 14-05-2018

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/03/2018

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

 

Modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  i szkoleniami stanowiskowymi dla  5 JST

 

zapytanie ofertowe i wyniki znajdują się:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096729

 

15-03-2018r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/88/FPGP/02/2018

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

 

Przedmiotem zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU NIERUCHOMOŚCI DLA GMINY PUCK

Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe 3/88/FPGP/02/2018

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego  3/88/FPGP/02/2018

27-02-2018

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/88/FPGP/02/2018

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 

DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU KLIENTA DLA POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ 

Szczegóły w załączniku poniżej:

21-02-2018

Zapytanie ofertowe ostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert

5-03-2018

 

 

 

Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/88/FPGP/01/2018

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęły:

a) Na Zadanie 1 - dwie oferty:

• Madkom S.A w dniu 1 lutego 2018 o godz: 15:38 na cenę 147 600,00 zł brutto

• RADIX Sp. z o.o.Sp.k. w dniu 1 lutego 2018 o godz: 12:57 na cenę 103 000,00 zł brutto

b) Na Zadanie 2 – jedna oferta:

• Madkom S.A. w dniu 1 lutego 2018 o godz: 15:38 na cenę 80 985,00 zł brutto

c) Na Zadanie 3 – nie wpłynęła żadna oferta.

 

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawców usługi w zakresie: 

1) Zadanie 1 – RADIX Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Piastowska 33

80-332 Gdańsk

którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę. Oferta po przeprowadzonej procedurze oceny w oparciu o przyjęte kryteria uzyskała 100 punktów.

 

2) Zadanie 2 – Madkom S.A.

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę. Oferta po przeprowadzonej procedurze oceny w oparciu o przyjęte kryteria uzyskała 100 punktów.

 

Warszawa dnia 12 lutego 2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/02/2018

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 

DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU KLIENTA DLA POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ 

Szczegóły w załączniku poniżej:

04-02-2018

Nie nierozstrzygnięty - brak ofert

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/01/2018

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 

ZADANIE 1 DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU MIESZKAŃCA I PODATNIKA DLA GMINY WĄPIELSK;RADOMIN;SKRWILNO;BRZUZE (ZWANE DALEJ JST)

ZADANIE 2 DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU NIERUCHOMOŚCI DLA GMINY WĄPIELSK;RADOMIN;SKRWILNO;BRZUZE;POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ (ZWANE DALEJ JST)

ZADANIE 3 DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU KLIENTA DLA POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ (ZWANE DALEJ JST)

Szczegóły w załączniku poniżej:

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

 

23-01-2018

 

 

 

Ogłoszenie wyboru wykonawcy w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/88/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęły

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęły:

 • Na Zadanie 1 - dwie oferty:
 • Madkom S.A w dniu 28 sierpnia 2017 o godz: 15:03 na cenę 8 400 zł brutto
 • 4ASD Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2017 o godz: 11:07: na cenę 1 800 zł brutto
 • Na Zadanie 2 – dwie oferty:
 • Biuro RenSoft s.c w dniu 28 sierpnia 2017 o godz: 15:06 na cenę 5 300,00 zł brutto
 • 4ASD Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2017 o godz: 11:07 na cenę 5 099,00 zł brutto

 

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawców usługi w zakresie:

Zadanie 1 – Madkom S.A

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Zadanie 2 – Rensoft s.c Renata Czecholińska, Robert Kartas, Krzysztof Kirejczyk, Jarosław Zawadzki

Dworcowa 14

86-300 Grudziądz

                                                                            
                                                                               2017-09-05

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/88/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia Modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania

rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  dla gminy Wąpielsk

Zadanie 1 PRZYGOTOWANIE NOWYCH E-USŁUG NA PLATFORMIE ePUAP Z  ZAKRESU PODATKÓW, OPŁAT LOKLANYCH ORAZ zarzadzania nieruchomościami DLA GMINY Wąpielsk

Zadanie 2 modernizacja systemów dziedzinowych podatkowych przez ich integrację z Systemem Obiegu Dokumentów

Zapytanie ofertowe poniżej w załączniku

Zmian terminu składania ofert do 31 sierpnia 2018r

2017-08-22

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/88/FPGP/07/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Informujemy, że zgodnie z zapisami zapytania w pkt. 13 "Zastrzeżenia" oraz zgodnie z Zasadą Konkurencyjności Zamawiający unieważnia postępowanie

2017-08-17

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Zapytanie ofertowe nr 1/88/FPGP/08/2017)

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęły dwie oferty:

MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA  Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

Oferta wpłynęła 10 sierpnia 2017 r. o godz: 12:19

 4ASD Sp. z o.o.  Ul. Marszałkowska 58, 00-045 Warszawa

Oferta wpłynęła 16 sierpnia 2017 r. o godz: 11:00

 Zgodnie z pkt. 8 Zapytania ofertowego nr 1/88/FPGP/08/2017 Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny. W wyniku oceny firma 4ASD SP. z o.o. otrzymała 52,23 punkty, natomiast firma MADKOM S.A. otrzymała 94,38 punkty.

W związku z powyższym Zamawiający wybrał na wykonawcę usługi firmę MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę.

2017-08-16

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Zapytanie ofertowe nr 1/45/FPGP/08/2017)

Dokonano wyboru Wykonawcy w oparciu o przeprowadzone postępowanie wyboru oferentów przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

 W dniu 08 sierpnia 2017 r. Fundacja Promocji Gmin Polskich zamieściła na swojej stronie www oraz w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na w/w zakres.

 1. Określone kryteria oceny oferty:

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena

60%

60 punktów

Szybkość realizacji zamówienia

30%

30 punktów

Długość gwarancji

10%

10 punktów

 

 Każda z części zamówienia podlega odrębnej ocenie.

 • Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych
 1. W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta w dniu 16 czerwca 2017 o godz: 10:28:

 

 1. Pestar Sp. z o.o.

Ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

LP

Nazwa sprzętu ( typ, model)

Ilość szt.

Cena jednostkowa zł

Wartość =cena jednostkowa * ilość

1

Zestaw komputerowy (Dostawa po 1 szt do( GG, GSU, GS, MSG, GSG, GL, GChe, GT, GO)

9

2 994,00

26 946,00

2

Serwer  (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GSU, GS, GSG, GL, GChe, GT, GO)

9

12 989,00

116 901,00

3

Urządzenia wielofunkcyjne (Dostawa po 1 szt do GSt, GT, GS, MSG, GSG, GL, GO)

7

2 290,00

16 030,00

4

Urządzenia wielofunkcyjne dla Gminy Gniew (GG)

1

2 350,00

2 350,00

5

Laptop - dostawa do MSG

1

2 390,00

2 390,00

6

Drukarka kodów kreskowych  (Dostawa po 1 szt do GS, GL, GSG)

3

1 550,00

4 650,00

7

Urządzenie do backupu danych- 1 szt dostawa do GSU

1

3 595,00

3 595,00

 Łączna wartość : 172 862,00 zł brutto.

 

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawcę usługi w zakresie wszystkich części Zamówienia :

Pestar Sp. z o.o.

Ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

2017-08-16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/88/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu IT i akcesoriów oraz oprogramowania wraz z jego instalacją wg poniższego wykazu::

 • Zadanie 1 Zestaw komputerowy -8 szt. (dostawa po 1 szt do GCh,MP,GR,GS,GSK,GB,PGD,GW)
 • Zadanie 2 Serwer – 7 szt. (dostawa po 1 szt do GS,MR,GCh,MP,GW,GSK,GR))
 • Zadanie 3 Wysokowydajny serwer -1 szt (dostawa do PGD)
 • Zadanie 4 Urządzenia wielofunkcyjne-4 szt ( dostawa po 1 szt do GS,MR.GCH,MP)
 • Zadanie 5 Czytnik kodów kreskowych 1szt dostawa do GB
 • Zadanie 6 Drukarka kodów kreskowych – 1 szt dostawa do MP
 • Zadanie 7 Switch 24 portowy dostawa do 1szt GSK
 • Zadanie 8 Router wifi- 1 szt dostawa do GSK

Szczegóły w załączniku

08/09/2017

 

Ogłoszenie wyboru wykonawcy w ramach  ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/88/FPGP/08/2017

 1. W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta w dniu 17 sierpnia 2017 o godz: 10:47:

 

 1. Pestar Sp. z o.o.

Ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

Zadania

Nazwa sprzętu ( typ, model)

Ilość szt.

Cena jednostkowa w zł

Wartość =cena jednostkowa * ilość

Zadanie 1

Zestaw komputerowy (dostawa po 1 szt do GCh, MP,GR,GS,GSK,GB,PGD,GW)

8

3 090,00

24 720,00

Zadanie 2

Serwer (dostawa po 1 szt do GS,MR,GCh,MP,GW,GSK,GR)

7

11 919,00

83 433,00

Zadanie 3

Wysokowydajny serwer -1 szt (dostawa do PGD)

1

15 300,00

15 300,00

Zadanie 4

Urządzenia wielofunkcyjne       ( dostawa po 1 szt do GS,MR.GCH,MP)

4

2 350,00

9 400,00

Zadanie 5

Czytnik kodów kreskowych  dostawa do GB

1

340,00

340,00

Zadanie 6

Drukarka kodów kreskowych –  dostawa do MP

1

1 300,00

1 300,00

Zadanie 7

Switch 24 portowy dostawa do GSK

1

630,00

630,00

Zadanie 8

Router wifi-  dostawa do GSK

1

790,00

790,00

 

Łączna wartość zamówienia: 135 913 zł brutto

 

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawcę usługi w zakresie wszystkich części Zamówienia :

Pestar Sp. z o.o.

Ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

 

którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę. Oferent złożył ofertę obejmującą zadania od 1 do 8 włącznie. W/w zadania (oferty częściowe) po przeprowadzonej procedurze oceny oferty w oparciu o przyjęte kryteria uzyskały 100 punktów.

 

17-08-2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu IT i akcesoriów oraz oprogramowania wraz z jego instalacją wg poniższego wykazu::

·        Zestaw komputerowy -9 szt. (Dostawa po 1 szt do GG, GSU, GS, MSG, GSG, GL, GChe, GT, GO)

·        Serwer – 9 szt. (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GSU, GS, GSG, GL, GChe, GT, GO)

·        Urządzenia wielofunkcyjne-8 szt (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GT, GS, MSG, GSG, GL, GO)

·        Laptop -1 szt dostawa do MSG

·        Drukarka kodów kreskowych – 3 szt (Dostawa po 1 szt do GS, GL, GSG)

·        Urządzenie do backupu danych- 1 szt dostawa do GSU

 Szczegóły w załączniku.

08/08/2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

 PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST PRZYGOTOWANIE NOWYCH E-USŁUG NA PLATFORMIE ePUAP Z  ZAKRESU PODATKÓW, OPŁAT LOKLANYCH ORAZ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI DLA 4 JST

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności  2/88/FPGP/07/2017 został 

przedstawiony w załączniku  Protokół z wyboru wykonawcy__2_88_FPGP_07_2017 (002).pdf 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/88/FPGP/07/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania

rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  dla gminy Wąpielsk

Zadanie 1 PRZYGOTOWANIE NOWYCH E-USŁUG NA PLATFORMIE ePUAP Z  ZAKRESU PODATKÓW, OPŁAT LOKLANYCH ORAZ zarzadzania nieruchomościami DLA GMINY Wąpielsk

Zadanie 2 modernizacja systemów dziedzinowych podatkowych przez ich integrację z Systemem Obiegu Dokumentów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/88/FPGP/07/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia  jest modernizacja     oprogramowania     Partnerów     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi   oraz   szkoleniowymi,   w szczególności: 

1)     Zadanie 1  Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Sadlinki (załącznik nr 4)

2)    Zadanie 2 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Puck (załącznik nr 3)

3)    Zadanie 3 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Chmielno (Załącznik nr 5)

4)    Zadanie 4 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Rumia (załącznik nr 6)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/07/2017

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu IT i akcesoriów oraz oprogramowania wraz z jego instalacją wg poniższego wykazu::

·        Zadanie 1 Zestaw komputerowy -8 szt. (dostawa po 1 szt do GCh,MP,GR,GS,GSK,GB,PGD,GW)

·        Zadanie 2 Serwer – 7 szt. (dostawa po 1 szt do GS,MR,GCh,MP,GW,GSK,GR))

·        Zadanie 3 Wysokowydajny serwer -1 szt (dostawa do PGD)

·        Zadanie 4 Urządzenia wielofunkcyjne-4 szt ( dostawa po 1 szt do GS,MR.GCH,MP)

·        Zadanie 5 Czytnik kodów kreskowych 1szt dostawa do GB

·        Zadanie 6 Drukarka kodów kreskowych – 1 szt dostawa do MP

·        Zadanie 7 Switch 24 portowy dostawa do 1szt GSK

·        Zadanie 8 Router wifi- 1 szt dostawa do GSK

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami zapytania w pkt. 13 "Zastrzeżenia" oraz zgodnie z Zasadą Konkurencyjności Zamawiający unieważnia postępowanie.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/07/2017

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu IT i akcesoriów oraz oprogramowania wraz z jego instalacją wg poniższego wykazu::

·        Zadanie 1 Zestaw komputerowy -9 szt. (Dostawa po 1 szt do GG, GSU, GS, MSG, GSG, GL, GChe, GT, GO)

·        Zadanie 2 Serwer – 9 szt. (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GSU, GS, GSG, GL, GChe, GT, GO)

·        Zadanie 3 Urządzenia wielofunkcyjne-8 szt (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GT, GS, MSG, GSG, GL, GO)

·        Zadanie 4 Laptop -1 szt dostawa do MSG

·        Zadanie 5 Drukarka kodów kreskowych – 3 szt (Dostawa po 1 szt do GS, GL, GSG)

·        Zadanie 6 Urządzenie do backupu danych- 1 szt dostawa do GSU

 W dniu 11 lipca 2017 roku dokonano zmiany na stronie 24 w zapytaniu ofertowym z "Urządzenie wielofunkcyjne (1szt.)  dla Gminy Subkowy i Tczew" na "Urządzenie wielofunkcyjne (1szt.)  dla Gminy Gniew" Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostały bez zmian

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami zapytania w pkt. 12 "Zastrzeżenia" oraz zgodnie z Zasadą Konkurencyjności Zamawiający unieważnia postępowanie.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Zapytanie ofertowe nr 1/FPGP/05/2017)

  

W dniu 20 czerwca 2017 r. komisja w składzie:

 1.      Ryszard Jagielski – Przewodniczący komisji

2.      Agnieszka Nowak – Członek komisji

Dokonała wyboru Wykonawcy w oparciu o przeprowadzone postępowanie wyboru oferentów przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

 I.                  W dniu 27 maja 2017 r. Fundacja Promocji Gmin Polskich zamieściła na swojej stronie www oraz w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na w/w zakres.

II.                Określone kryteria oferty: Kryterium cena – 40 punktów; kryterium doświadczenie – 60 punktów. Każda z części zamówienia podlega odrębnej ocenie.

III.               Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych

IV.               W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta w dniu 8 czerwca 2017:

               K O N S O R C J U M  W Y K O N A W C Ó W:

1.     MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA – PEŁNOMOCNIK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

 2.     MADKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ – CZŁONEK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

 3.     CLOUD INDUSTRY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – CZŁONEK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

Zadanie 1 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Tczew   73 894,71 zł

Zadanie 2. Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Subkowy             67 894,77 zł

Zadanie 3. Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański        65 894,79 zł

Zadanie 4 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Starogard Gdański           91 894,53 zł

Zadanie 5 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Skarszewy           105 894,39 zł

Zadanie 6 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Osieczna             89 894,55 zł

Zadanie 7 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Lubichowo          89 894,55 zł

Zadanie 8 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Gniew   83 894,61 zł

 

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert (40% cena oraz 60% doświadczenie) wybrał na wykonawcę usługi w zakresie wszystkich części Zamówienia :

Konsorcjum wykonawców :

1.     MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA – PEŁNOMOCNIK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

 2.     MADKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ – CZŁONEK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

 3.     CLOUD INDUSTRY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – CZŁONEK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę. Oferent złożył ofertę obejmującą zadania od 1 do 8 włącznie. W/w zadania (oferty częściowe) po przeprowadzonej procedurze oceny oferty w oparciu o przyjęte kryteria uzyskały 100 punktów.

 

V.                Zamawiający w dniu 22 czerwca 2017 r. poinformował drogą mailową oferenta o wyborze wykonawcy oraz udzielił oferentowi informacji o ilości uzyskanych punktów przyznanych w trakcie oceny jego oferty.

 VI.                Oferent złożył oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Warszawa, dnia 22.06.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FPGP/05/2017

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia Modernizacja     oprogramowania     Partnerów     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi   oraz   szkoleniowymi,   w szczególności: 

1)    Zadanie 1  Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Tczew (załącznik nr 3)

2)    Zadanie 2 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Subkowy (załącznik nr 4)

3)    Zadanie 3 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Załącznik nr 5)

4)    Zadanie 4 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Starogard Gdański (załącznik nr 6)

5)    Zadanie 5 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Skarszewy (załącznik nr 7)

6)    Zadanie 6 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Osieczna (załącznik nr 8)

7)    Zadanie 7 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy LUBICHOWO ( załącznik 9)

8)    Zadanie 8 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Gniew (załącznik 10)

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/45/FPGP/05/2017/RR

Postępowanie prowadzone dla zamówień od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie- rozeznanie rynku

 

Przegląd i aktualizacja dokumentów będących załącznikami do wniosku o utworzenie PPPZ pod kątem ich aktualności, 

i zgodności z wymogami MC w zakresie prowadzenia PPPZ

 

Załacznik

Zapytanie ofertowe nr 1/45/FPGP/05/2017/RR

 

8-05-2017

 


Wiadomości

Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania przestrzennego.
PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ. Nowy konkurs grantowy Do 50 tys zł mogą otrzymać gminy na wsparcie konsultacji dotyczących planowania przestrzennego.