Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 19:22 14 listopada 2018

Projekty UE Aktualności

Pomagamy w uzyskiwaniu i jak najpełniejszym wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych funduszy

 

 Realizowane projekty

 

Tytuł projektu: "E-administracja dla e-klienta"

CEL GŁÓWNY

Wysoka efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w 10 JST woj. pomorskiego i kujawsko – pomorskiego: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno w obszarze podatków i opłat lokalnych poprzez uruchomienie w każdym JST 7 e-usług na 4 poziomie dojrzałości, personalizację dostępu do informacji podatkowej oraz do informacji o przebiegu i sposobie załatwienia sprawy, pełną elektronizację i automatyzację procesu obsługi podatkowej, a także w obszarze zarządzania nieruchomościami poprzez uruchomienie w każdym JST 3 e-usług na 4 poziomie dojrzałości, wdrożenie narzędzia informatycznego pozwalającego klientom na zdalny dostęp do informacji o nieruchomościach oraz w obydwu w/w obszarach poprzez wdrożenie procedur zarządczych, podniesienie kompetencji kadr i badanie satysfakcji klienta.

 

Tytuł projektu: "Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług"

CEL GŁÓWNY

Wysoka efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w 9 JST woj. pomorskiego i kujawsko – pomorskiego: Gmina Chmielno, Gmina Miasto Puck, Gmina Miejska Rumia, Gmina Sadlinki, Gmina Skrwilno, Gmina Radomin, Gmina Brzuze, Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gmina Wąpielsk w obszarze podatków i opłat lokalnych poprzez uruchomienie w każdym JST e-usług na 4 poziomie dojrzałości, uruchomienie dostępu do informacji podatkowej oraz do informacji o przebiegu i sposobie załatwienia sprawy, pełną elektronizację i automatyzację procesu obsługi podatkowej, a także w obszarze zarządzania nieruchomościami poprzez uruchomienie w każdym JST e-usług na 4 poziomie dojrzałości, wdrożenie narzędzia informatycznego pozwalającego klientom na zdalny dostęp do informacji o nieruchomościach oraz w obydwu w/w obszarach poprzez wdrożenie procedur zarządczych, podniesienie kompetencji kadr i badanie satysfakcji klienta. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/10/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

 

     Szczegóły   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141504

 

05-10-2018

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/08/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Szczegóły:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131142

 

 

14-08-2018

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/45/FPGP/07/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Szczegóły:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123083

04-07-2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/05/2018

 Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia Modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  i szkoleniami stanowiskowymi dla  2 JST

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/05/2018

14-05-2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/04/2018

 Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia Modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  i szkoleniami stanowiskowymi dla  2 JST

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/04/2018

19-04-2018

Postępowanie unieważnione w dniu 14-05-2018

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/03/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjnośc

Modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  i szkoleniami stanowiskowymi dla  5 JST

zapytanie ofertowe i wyniki znajdują się:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096729

 

15-03-2018r

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/88/FPGP/02/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjnośc

Przedmiotem zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU NIERUCHOMOŚCI DLA GMINY PUCK

Szczegóły w załączniku poniżej:
Zapytanie ofertowe 3/88/FPGP/02/2018

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego  3/88/FPGP/02/2018

27-02-2018

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/88/FPGP/02/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjnośc

DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU KLIENTA DLA POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ 

Szczegóły w załączniku poniżej:
Zapytanie ofertowe2/88/FPGP/02/2018

21-02-2018

Zapytanie ofertowe ostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert

5-03-2018

 

 

 

Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/88/FPGP/01/2018

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęły:

a) Na Zadanie 1 - dwie oferty:

• Madkom S.A w dniu 1 lutego 2018 o godz: 15:38 na cenę 147 600,00 zł brutto

• RADIX Sp. z o.o.Sp.k. w dniu 1 lutego 2018 o godz: 12:57 na cenę 103 000,00 zł brutto

b) Na Zadanie 2 – jedna oferta:

• Madkom S.A. w dniu 1 lutego 2018 o godz: 15:38 na cenę 80 985,00 zł brutto

c) Na Zadanie 3 – nie wpłynęła żadna oferta.

 

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawców usługi w zakresie: 

1) Zadanie 1 – RADIX Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Piastowska 33

80-332 Gdańsk

którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę. Oferta po przeprowadzonej procedurze oceny w oparciu o przyjęte kryteria uzyskała 100 punktów.

 

2) Zadanie 2 – Madkom S.A.

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę. Oferta po przeprowadzonej procedurze oceny w oparciu o przyjęte kryteria uzyskała 100 punktów.

 

Warszawa dnia 12 lutego 2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/02/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjnośc

DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU KLIENTA DLA POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ 

Szczegóły w załączniku poniżej:
Zapytanie ofertowe1/88/FPGP/02/2018

04-02-2018

Nie nierozstrzygnięty - brak ofert

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/01/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjnośc

ZADANIE 1 DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU MIESZKAŃCA I PODATNIKA DLA GMINY WĄPIELSK;RADOMIN;SKRWILNO;BRZUZE (ZWANE DALEJ JST)

ZADANIE 2 DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU NIERUCHOMOŚCI DLA GMINY WĄPIELSK;RADOMIN;SKRWILNO;BRZUZE;POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ (ZWANE DALEJ JST)

ZADANIE 3 DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU KLIENTA DLA POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ (ZWANE DALEJ JST)

Szczegóły w załączniku poniżej:
Zapytanie ofertowe1/88/FPGP/01/2018

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

 

23-01-2018

 

 

 

Ogłoszenie wyboru wykonawcy w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/88/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęły

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęły:

 • Na Zadanie 1 - dwie oferty:
 • Madkom S.A w dniu 28 sierpnia 2017 o godz: 15:03 na cenę 8 400 zł brutto
 • 4ASD Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2017 o godz: 11:07: na cenę 1 800 zł brutto
 • Na Zadanie 2 – dwie oferty:
 • Biuro RenSoft s.c w dniu 28 sierpnia 2017 o godz: 15:06 na cenę 5 300,00 zł brutto
 • 4ASD Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2017 o godz: 11:07 na cenę 5 099,00 zł brutto

 

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawców usługi w zakresie:

Zadanie 1 – Madkom S.A

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Zadanie 2 – Rensoft s.c Renata Czecholińska, Robert Kartas, Krzysztof Kirejczyk, Jarosław Zawadzki

Dworcowa 14

86-300 Grudziądz

                                                                            
                                                                               2017-09-05

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/88/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia Modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania

rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  dla gminy Wąpielsk

Zadanie 1 PRZYGOTOWANIE NOWYCH E-USŁUG NA PLATFORMIE ePUAP Z  ZAKRESU PODATKÓW, OPŁAT LOKLANYCH ORAZ zarzadzania nieruchomościami DLA GMINY Wąpielsk

Zadanie 2 modernizacja systemów dziedzinowych podatkowych przez ich integrację z Systemem Obiegu Dokumentów

Zapytanie ofertowe poniżej w załączniku

Zmian terminu składania ofert do 31 sierpnia 2018r

2017-08-22

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/88/FPGP/07/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Informujemy, że zgodnie z zapisami zapytania w pkt. 13 "Zastrzeżenia" oraz zgodnie z Zasadą Konkurencyjności Zamawiający unieważnia postępowanie

2017-08-17

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Zapytanie ofertowe nr 1/88/FPGP/08/2017)

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęły dwie oferty:

MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA  Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

Oferta wpłynęła 10 sierpnia 2017 r. o godz: 12:19

 4ASD Sp. z o.o.  Ul. Marszałkowska 58, 00-045 Warszawa

Oferta wpłynęła 16 sierpnia 2017 r. o godz: 11:00

 Zgodnie z pkt. 8 Zapytania ofertowego nr 1/88/FPGP/08/2017 Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny. W wyniku oceny firma 4ASD SP. z o.o. otrzymała 52,23 punkty, natomiast firma MADKOM S.A. otrzymała 94,38 punkty.

W związku z powyższym Zamawiający wybrał na wykonawcę usługi firmę MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę.

2017-08-16

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Zapytanie ofertowe nr 1/45/FPGP/08/2017)

Dokonano wyboru Wykonawcy w oparciu o przeprowadzone postępowanie wyboru oferentów przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

 W dniu 08 sierpnia 2017 r. Fundacja Promocji Gmin Polskich zamieściła na swojej stronie www oraz w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na w/w zakres.

 1. Określone kryteria oceny oferty:

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena

60%

60 punktów

Szybkość realizacji zamówienia

30%

30 punktów

Długość gwarancji

10%

10 punktów

 

 Każda z części zamówienia podlega odrębnej ocenie.

 • Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych
 1. W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta w dniu 16 czerwca 2017 o godz: 10:28:

 

 1. Pestar Sp. z o.o.

Ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

LP

Nazwa sprzętu ( typ, model)

Ilość szt.

Cena jednostkowa zł

Wartość =cena jednostkowa * ilość

1

Zestaw komputerowy (Dostawa po 1 szt do( GG, GSU, GS, MSG, GSG, GL, GChe, GT, GO)

9

2 994,00

26 946,00

2

Serwer  (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GSU, GS, GSG, GL, GChe, GT, GO)

9

12 989,00

116 901,00

3

Urządzenia wielofunkcyjne (Dostawa po 1 szt do GSt, GT, GS, MSG, GSG, GL, GO)

7

2 290,00

16 030,00

4

Urządzenia wielofunkcyjne dla Gminy Gniew (GG)

1

2 350,00

2 350,00

5

Laptop - dostawa do MSG

1

2 390,00

2 390,00

6

Drukarka kodów kreskowych  (Dostawa po 1 szt do GS, GL, GSG)

3

1 550,00

4 650,00

7

Urządzenie do backupu danych- 1 szt dostawa do GSU

1

3 595,00

3 595,00

 Łączna wartość : 172 862,00 zł brutto.

 

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawcę usługi w zakresie wszystkich części Zamówienia :

Pestar Sp. z o.o.

Ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

2017-08-16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/88/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu IT i akcesoriów oraz oprogramowania wraz z jego instalacją wg poniższego wykazu::

 • Zadanie 1 Zestaw komputerowy -8 szt. (dostawa po 1 szt do GCh,MP,GR,GS,GSK,GB,PGD,GW)
 • Zadanie 2 Serwer – 7 szt. (dostawa po 1 szt do GS,MR,GCh,MP,GW,GSK,GR))
 • Zadanie 3 Wysokowydajny serwer -1 szt (dostawa do PGD)
 • Zadanie 4 Urządzenia wielofunkcyjne-4 szt ( dostawa po 1 szt do GS,MR.GCH,MP)
 • Zadanie 5 Czytnik kodów kreskowych 1szt dostawa do GB
 • Zadanie 6 Drukarka kodów kreskowych – 1 szt dostawa do MP
 • Zadanie 7 Switch 24 portowy dostawa do 1szt GSK
 • Zadanie 8 Router wifi- 1 szt dostawa do GSK

Szczegóły w załączniku

08/09/2017

 

Ogłoszenie wyboru wykonawcy w ramach  ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/88/FPGP/08/2017

 1. W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta w dniu 17 sierpnia 2017 o godz: 10:47:

 

 1. Pestar Sp. z o.o.

Ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

Zadania

Nazwa sprzętu ( typ, model)

Ilość szt.

Cena jednostkowa w zł

Wartość =cena jednostkowa * ilość

Zadanie 1

Zestaw komputerowy (dostawa po 1 szt do GCh, MP,GR,GS,GSK,GB,PGD,GW)

8

3 090,00

24 720,00

Zadanie 2

Serwer (dostawa po 1 szt do GS,MR,GCh,MP,GW,GSK,GR)

7

11 919,00

83 433,00

Zadanie 3

Wysokowydajny serwer -1 szt (dostawa do PGD)

1

15 300,00

15 300,00

Zadanie 4

Urządzenia wielofunkcyjne       ( dostawa po 1 szt do GS,MR.GCH,MP)

4

2 350,00

9 400,00

Zadanie 5

Czytnik kodów kreskowych  dostawa do GB

1

340,00

340,00

Zadanie 6

Drukarka kodów kreskowych –  dostawa do MP

1

1 300,00

1 300,00

Zadanie 7

Switch 24 portowy dostawa do GSK

1

630,00

630,00

Zadanie 8

Router wifi-  dostawa do GSK

1

790,00

790,00

 

Łączna wartość zamówienia: 135 913 zł brutto

 

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawcę usługi w zakresie wszystkich części Zamówienia :

Pestar Sp. z o.o.

Ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

 

którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę. Oferent złożył ofertę obejmującą zadania od 1 do 8 włącznie. W/w zadania (oferty częściowe) po przeprowadzonej procedurze oceny oferty w oparciu o przyjęte kryteria uzyskały 100 punktów.

 

17-08-2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu IT i akcesoriów oraz oprogramowania wraz z jego instalacją wg poniższego wykazu::

·        Zestaw komputerowy -9 szt. (Dostawa po 1 szt do GG, GSU, GS, MSG, GSG, GL, GChe, GT, GO)

·        Serwer – 9 szt. (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GSU, GS, GSG, GL, GChe, GT, GO)

·        Urządzenia wielofunkcyjne-8 szt (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GT, GS, MSG, GSG, GL, GO)

·        Laptop -1 szt dostawa do MSG

·        Drukarka kodów kreskowych – 3 szt (Dostawa po 1 szt do GS, GL, GSG)

·        Urządzenie do backupu danych- 1 szt dostawa do GSU

 Szczegóły w załączniku.

08/08/2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

 PPRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST PRZYGOTOWANIE NOWYCH E-USŁUG NA PLATFORMIE ePUAP Z  ZAKRESU PODATKÓW, OPŁAT LOKLANYCHORAZ zarzadzania  nieruchomościami DLA 4 JST

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności  2/88/FPGP/07/2017 został 

przedstawiony w załączniku  Protokół z wyboru wykonawcy__2_88_FPGP_07_2017 (002).pdf 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/88/FPGP/07/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania

rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  dla gminy Wąpielsk

Zadanie 1 PRZYGOTOWANIE NOWYCH E-USŁUG NA PLATFORMIE ePUAP Z  ZAKRESU PODATKÓW, OPŁAT LOKLANYCH ORAZ zarzadzania nieruchomościami DLA GMINY Wąpielsk

Zadanie 2 modernizacja systemów dziedzinowych podatkowych przez ich integrację z Systemem Obiegu Dokumentów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/88/FPGP/07/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia  jest modernizacja     oprogramowania     Partnerów     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi   oraz   szkoleniowymi,   w szczególności: 

1)     Zadanie 1  Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Sadlinki (załącznik nr 4)

2)    Zadanie 2 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Puck (załącznik nr 3)

3)    Zadanie 3 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Chmielno (Załącznik nr 5)

4)    Zadanie 4 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Rumia (załącznik nr 6)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/07/2017

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu IT i akcesoriów oraz oprogramowania wraz z jego instalacją wg poniższego wykazu::

·        Zadanie 1 Zestaw komputerowy -8 szt. (dostawa po 1 szt do GCh,MP,GR,GS,GSK,GB,PGD,GW)

·        Zadanie 2 Serwer – 7 szt. (dostawa po 1 szt do GS,MR,GCh,MP,GW,GSK,GR))

·        Zadanie 3 Wysokowydajny serwer -1 szt (dostawa do PGD)

·        Zadanie 4 Urządzenia wielofunkcyjne-4 szt ( dostawa po 1 szt do GS,MR.GCH,MP)

·        Zadanie 5 Czytnik kodów kreskowych 1szt dostawa do GB

·        Zadanie 6 Drukarka kodów kreskowych – 1 szt dostawa do MP

·        Zadanie 7 Switch 24 portowy dostawa do 1szt GSK

·        Zadanie 8 Router wifi- 1 szt dostawa do GSK

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami zapytania w pkt. 13 "Zastrzeżenia" oraz zgodnie z Zasadą Konkurencyjności Zamawiający unieważnia postępowanie.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/07/2017

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu IT i akcesoriów oraz oprogramowania wraz z jego instalacją wg poniższego wykazu::

·        Zadanie 1 Zestaw komputerowy -9 szt. (Dostawa po 1 szt do GG, GSU, GS, MSG, GSG, GL, GChe, GT, GO)

·        Zadanie 2 Serwer – 9 szt. (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GSU, GS, GSG, GL, GChe, GT, GO)

·        Zadanie 3 Urządzenia wielofunkcyjne-8 szt (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GT, GS, MSG, GSG, GL, GO)

·        Zadanie 4 Laptop -1 szt dostawa do MSG

·        Zadanie 5 Drukarka kodów kreskowych – 3 szt (Dostawa po 1 szt do GS, GL, GSG)

·        Zadanie 6 Urządzenie do backupu danych- 1 szt dostawa do GSU

 W dniu 11 lipca 2017 roku dokonano zmiany na stronie 24 w zapytaniu ofertowym z "Urządzenie wielofunkcyjne (1szt.)  dla Gminy Subkowy i Tczew" na "Urządzenie wielofunkcyjne (1szt.)  dla Gminy Gniew" Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostały bez zmian

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami zapytania w pkt. 12 "Zastrzeżenia" oraz zgodnie z Zasadą Konkurencyjności Zamawiający unieważnia postępowanie.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Zapytanie ofertowe nr 1/FPGP/05/2017)

  

W dniu 20 czerwca 2017 r. komisja w składzie:

 1.      Ryszard Jagielski – Przewodniczący komisji

2.      Agnieszka Nowak – Członek komisji

Dokonała wyboru Wykonawcy w oparciu o przeprowadzone postępowanie wyboru oferentów przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

 I.                  W dniu 27 maja 2017 r. Fundacja Promocji Gmin Polskich zamieściła na swojej stronie www oraz w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na w/w zakres.

II.                Określone kryteria oferty: Kryterium cena – 40 punktów; kryterium doświadczenie – 60 punktów. Każda z części zamówienia podlega odrębnej ocenie.

III.               Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych

IV.               W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta w dniu 8 czerwca 2017:

               K O N S O R C J U M  W Y K O N A W C Ó W:

1.     MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA – PEŁNOMOCNIK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

 2.     MADKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ – CZŁONEK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

 3.     CLOUD INDUSTRY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – CZŁONEK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

 

Zadanie 1 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Tczew   73 894,71 zł

Zadanie 2. Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Subkowy             67 894,77 zł

Zadanie 3. Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański        65 894,79 zł

Zadanie 4 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Starogard Gdański           91 894,53 zł

Zadanie 5 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Skarszewy           105 894,39 zł

Zadanie 6 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Osieczna             89 894,55 zł

Zadanie 7 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Lubichowo          89 894,55 zł

Zadanie 8 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Gniew   83 894,61 zł

 

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert (40% cena oraz 60% doświadczenie) wybrał na wykonawcę usługi w zakresie wszystkich części Zamówienia :

Konsorcjum wykonawców :

1.     MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA – PEŁNOMOCNIK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

 2.     MADKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ – CZŁONEK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

 3.     CLOUD INDUSTRY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – CZŁONEK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę. Oferent złożył ofertę obejmującą zadania od 1 do 8 włącznie. W/w zadania (oferty częściowe) po przeprowadzonej procedurze oceny oferty w oparciu o przyjęte kryteria uzyskały 100 punktów.

 

V.                Zamawiający w dniu 22 czerwca 2017 r. poinformował drogą mailową oferenta o wyborze wykonawcy oraz udzielił oferentowi informacji o ilości uzyskanych punktów przyznanych w trakcie oceny jego oferty.

 VI.                Oferent złożył oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Warszawa, dnia 22.06.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FPGP/05/2017

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia Modernizacja     oprogramowania     Partnerów     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi   oraz   szkoleniowymi,   w szczególności: 

1)    Zadanie 1  Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Tczew (załącznik nr 3)

2)    Zadanie 2 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Subkowy (załącznik nr 4)

3)    Zadanie 3 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Załącznik nr 5)

4)    Zadanie 4 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Starogard Gdański (załącznik nr 6)

5)    Zadanie 5 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Skarszewy (załącznik nr 7)

6)    Zadanie 6 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Osieczna (załącznik nr 8)

7)    Zadanie 7 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy LUBICHOWO ( załącznik 9)

8)    Zadanie 8 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Gniew (załącznik 10)

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/45/FPGP/05/2017/RR

Pospowanie prowadzondla zamówień od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie- rozeznanie rynku

 

Przegląd i aktualizacja dokumentów będących załącznikami do wniosku o utworzenie PPPZ pod kątem ich aktualności, 

i zgodności z wymogami MC w zakresie prowadzenia PPPZ

 

Załacznik

Zapytanie ofertowe nr 1/45/FPGP/05/2017/RR

 

8-05-2017

 

Wiadomości

PRZESTRZEŃ DLA DOBRYCH PLANÓW. 100-procentowe dofinansowanie projektu gminnych konsultacji Nasz wniosek "Przestrzeń gminna - lokalna wartość" przeszedł pozytywnie negocjacje z...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
INNOWACYJNE MIASTA. Sześć grantów od Fundacji Promocji Gmin Polskich Biłgoraj, Busko-Zdrój, Chełmno, Sieradz, Staszów i Wieluń dofinansowane w projekcie...
ĆWIERĆ WIEKU FUNDACJI PROMOCJI GMIN POLSKICH. Zawsze na rzecz samorządów Jest okazja by przypomnieć najważniejsze fakty, inicjatywy i doświadczenia - mówi Prezes FPGP...
ZIELONI OD 25 LAT. Ochrona środowiska programowym priorytetem naszej Fundacji Sprawy ochrony środowiska zawsze leżały na sercu Fundacji Promocji Gmin Polskich. Wracamy do...
WESPÓŁ W ZESPÓŁ. Czarno na białym czyli w kolorze o historii magazynu "Gmina" Realizujemy cele programowe w zespołach zadaniowych, gromadzących najlepszych specjalistów i...
JESTEŚMY NA FALI. Polskie Radio o naszym cyber projekcie grantowym Katarzyna Ustrycka: Finansujemy szkolenia osób, które zaczynają przygodę ze światem cyfrowym.