Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 02:47 17 czerwca 2019

Polska Cyfrowa 3.1 Konkursy grantowe

W ramach konkursów grantowych wnioski o powierzenie grantu przyjmujemy  do wyczerpania środków (Nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17)


Fundacja Promocji Gmin Polskich ogłasza konkurs grantowy w ramach projektu: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" (nr projektu POPC.03.01.00-00-0080/18). W ramach konkursu otrzymać można grant w wysokości od 15 tys. zł do 150 tys. zł, na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa mazowieckiego (osób 25+).  W projekcie nie jest wymagany wkład własny. Fundacja zapewnia wsparcie organizacyjne i promocyjne  na każdym etapie projektu. Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie (dokumentacja konkursowa w załączeniu).


Pobierz dokumentację konkursu 80

"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"

 

KONKURS ZAKOŃCZONY – ROZDANO 100% ŚRODKÓW PULI 

Lista Grantobiorców


 

22-03-2019

 

Fundacja Promocji Gmin Polskich ogłasza konkurs grantowy w ramach projektu: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego." (nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18). W ramach konkursu otrzymać można grant w wysokości od 15 tys. zł do 150 tys. zł, na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego (osób 25+). W projekcie nie jest wymagany wkład własny. Fundacja zapewnia wsparcie organizacyjne i promocyjne  na każdym etapie projektu.Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie (dokumentacja konkursowa w załączeniu).


Nabór otwarty

Pobierz dokumentację konkursu 81

"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"22-03-2019

 

Fundacja Promocji Gmin Polskich ogłasza konkurs grantowy w ramach projektu: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego  i zachodniopomorskiego" (nr projektu POPC.03.01.00-00-0086/18).W ramach konkursu otrzymać można grant w wysokości od 15 tys. zł do 150 tys. zł, na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa wielkopolskiego  i zachodniopomorskiego (osób 25+). W projekcie nie jest wymagany wkład własny. Fundacja zapewnia wsparcie organizacyjne i promocyjne  na każdym etapie projektu.Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie (dokumentacja konkursowa w załączeniu).

Nabór otwarty

Pobierz dokumentację konkursu 86

"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego  i zachodniopomorskiego"


22-03-2019

 

Zapraszamy do zapoznania się z konkursowym ABC - listą najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dot. konkursów https://fpgp.eu/polska-cyfrowa-3-1-konkursowe-abc/index.html


 

 

 

 

 

Fundacja Promocji Gmin Polskich uzyskała dofinansowanie na realizację 3 projektów w ramach konkursów Centrum Projektów Polska Cyfrowa, działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" (Nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17)


1.  Tytuł projektu: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"

 

 Nr projektu:                           POPC.03.01.00-00-0080/18

Termin realizacji projektu:   1.06.2018- 30.04.2020

Miejsce realizacji projektu:  województwo mazowieckie

Wartość projektu:                  8 430 350,00 zł

Kwota dofinansowania:        8 346 046,50 zł (99%)

 

 

Celem głównym projektów jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego. W ramach konkursu grantowego Fundacja Promocji Gmin Polskich jako Operator przekaże środki na realizację szkoleń dla Grantobiorców tj. jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z uprawnionego województwa. Na ich organizację gminy otrzymają granty w wysokości min.15 tys. zł max. 150 tys. zł.

Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły wziąć udział w 1 z 7 modułów szkoleniowych: 1."Rodzic w Internecie", 2. "Mój biznes w sieci", 3. "Moje finanse i transakcje w sieci", 4."Działam w sieciach społecznościowych", 5. "Tworzę własną stronę internetową (blog)", 6. "Rolnik w sieci", 7. "Kultura w sieci". Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 15 120 osób, w tym 7560 kobiet i 7560 mężczyzn.

 

 

 

 

2. Tytuł projektu: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"

 

Nr projektu:                            POPC.03.01.00-00-0081/18

Termin realizacji projektu:   1.06.2018- 30.04.2020

Miejsce realizacji projektu:  województwo kujawsko-pomorskie i łódzkie

Wartość projektu:                  8 430 350,00 zł

Kwota dofinansowania:        8 346 046,50 zł (99%)

 

 

 

Celem głównym projektów jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. W ramach konkursu grantowego Fundacja Promocji Gmin Polskich jako Operator przekaże środki na realizację szkoleń dla Grantobiorców tj. jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z uprawnionego województwa. Na ich organizację gminy otrzymają granty w wysokości min.15 tys. zł max. 150 tys. zł.

Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły wziąć udział w 1 z 7 modułów szkoleniowych: 1."Rodzic w Internecie", 2. "Mój biznes w sieci", 3. "Moje finanse i transakcje w sieci", 4."Działam w sieciach społecznościowych", 5. "Tworzę własną stronę internetową (blog)", 6. "Rolnik w sieci", 7. "Kultura w sieci". Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 15 120 osób, w tym 7560 kobiet i 7560 mężczyzn.

 

 

 

3.  Tytuł projektu: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego  i zachodniopomorskiego"

 

 Nr projektu:                           POPC.03.01.00-00-0086/18

Termin realizacji projektu:   1.06.2018- 30.04.2020

Miejsce realizacji projektu:  województwo wielkopolskie  i zachodniopomorskie

Wartość projektu:                  8 430 350,00 zł

Kwota dofinansowania:        8 346 046,50 zł (99%)

 

 

Celem głównym projektów jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W ramach konkursu grantowego Fundacja Promocji Gmin Polskich jako Operator przekaże środki na realizację szkoleń dla Grantobiorców tj. jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z uprawnionego województwa. Na ich organizację gminy otrzymają granty w wysokości min.15 tys. zł max. 150 tys. zł.

Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły wziąć udział w 1 z 7 modułów szkoleniowych: 1."Rodzic w Internecie", 2. "Mój biznes w sieci", 3. "Moje finanse i transakcje w sieci", 4."Działam w sieciach społecznościowych", 5. "Tworzę własną stronę internetową (blog)", 6. "Rolnik w sieci", 7. "Kultura w sieci". Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 15 120 osób, w tym 7560 kobiet i 7560 mężczyzn.

Wiadomości

SPOTKANIA PRZY KASIE. 200 tys. zł dla gminy bez wkładu własnego 150 000 + 50 000 = 200 000. Tyle złotych mogą gminy uzyskać w formie dwóch grantów: na...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".
MILIONY NA KOMPUTERY. Szansa dla gmin z czterech województw Prawie 5 mln zł dla gmin z Wielkopolski i Pomorza Zach., prawie 4 mln dla Łódzkiego i...
Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania...
ZAWSZE RAZEM. Zespoły zadaniowe efektywną formą realizacji statutowych celów Fundacji Nasze cele programowe realizujemy w zespołach zadaniowych gromadzących specjalistów i...
CZYSTE CELE OD SAMEGO POCZĄTKU. Ochrona środowiska programowym priorytetem Sprawy ochrony środowiska zajmowały w Fundacji Promocji Gmin Polskich zawsze pierwszoplanowe...