Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 03:47 17 czerwca 2019

NASZA PRZESTRZEŃ. Póbujemy sił w konkursie resortu inwestycji i rozwoju

2018-09-21 Celem jest wzmocnienie udziału czynnika społecznego w planowaniui zagospodarowania przestrzennego
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Nasza Fundacja złożyła w tym konkursie swój projekt. Zaplanowaliśmy, żeby  działania informacyjne, komunikacyjne  i promocyjne na rzecz wsparcia gmin w przeprowadzeniu procesu konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego przypadły Polskiej Agencji Prasowej i usytuowanemu przy PAP Serwisowi Samorządowemu PAP.

Wiadomości

SPOTKANIA PRZY KASIE. 200 tys. zł dla gminy bez wkładu własnego 150 000 + 50 000 = 200 000. Tyle złotych mogą gminy uzyskać w formie dwóch grantów: na...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".
MILIONY NA KOMPUTERY. Szansa dla gmin z czterech województw Prawie 5 mln zł dla gmin z Wielkopolski i Pomorza Zach., prawie 4 mln dla Łódzkiego i...
Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania...
ZAWSZE RAZEM. Zespoły zadaniowe efektywną formą realizacji statutowych celów Fundacji Nasze cele programowe realizujemy w zespołach zadaniowych gromadzących specjalistów i...
CZYSTE CELE OD SAMEGO POCZĄTKU. Ochrona środowiska programowym priorytetem Sprawy ochrony środowiska zajmowały w Fundacji Promocji Gmin Polskich zawsze pierwszoplanowe...