Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 02:10 16 listopada 2019

MILIONY NA KOMPUTERY. Szansa dla gmin z czterech województw

2019-03-27 Prawie 5 mln zł dla gmin z Wielkopolski i Pomorza Zach., prawie 4 mln dla Łódzkiego i Kujawsko-Pomorskiego.

Granty dla gmin pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wynoszą do 150 tysięcy złotych. Celem jest podniesienie umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego przez mieszkańców gmin.


Nawet 60 tysięcy złotych może gmina przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego, który po zakończonej realizacji projektu zostanie przekazany do szkoły lub placówki kształcenia nauczycieli. Co ważne: granty są przyznawane gminom bez żadnego z ich strony wkładu własnego. Dofinansowanie wynosi 100 procent wartości projektu. Przypominamy, że
w ramach grantu przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, w których mogą wziąć udział osoby dorosłe powyżej 25-tego roku życia.

Organizatorem naboru gmin z województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zainteresowanych otrzymaniem grantu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich. Na Mazowszu pula środków została już wyczerpana, dla Wielkopolski i Pomorza Zachodniego jest jeszcze  4 821 792 zł, dla województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego  - 3 929 100 zł  (według stanu z 26 marca 2019 r).

Co trzeba zrobić, żeby dostać grant w ramach 3.1 PO PC? Nie tak wiele: wystarczy zgłosić się do Fundacji Promocji Gmin Polskich. Warunek jest tylko jeden: trzeba być gminą z jednego z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego lub zachodnopomorskiego.

Na Mazowszu granty z rąk Fundacji Promocji Gmin Polskich otrzymało 70 gmin. Publikujemy ich listę


Wszystkie informacje o grantach dla gmin w ramach 3.1 PO PO:

Fundacja Promocji Gmin Polskich

Nasz adres: Warszawa ul. Jaworzyńska 7/3
telefon:    (22) 697 52 99      

strona:     www.fpgp.eu 
mail:     
fundacjapgp@gmail.com    Wiadomości

KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
ZAMIAST TOASTU: 25 LAT NA RZECZ GMIN. W tym roku obchodzimy nasze urodziny Bez toastów i hucznych uroczystości, w wirze nowych realizacji, bez fanfar weszliśmy w nowe...
TAKI TRENING CZYNI MISTRZA. Katalog Dobrych Praktyk dla Trenerów 12 cech dobrego trenera w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych wykładowców i...
PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".
Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania...
ZAWSZE RAZEM. Zespoły zadaniowe efektywną formą realizacji statutowych celów Fundacji Nasze cele programowe realizujemy w zespołach zadaniowych gromadzących specjalistów i...
CZYSTE CELE OD SAMEGO POCZĄTKU. Ochrona środowiska programowym priorytetem Sprawy ochrony środowiska zajmowały w Fundacji Promocji Gmin Polskich zawsze pierwszoplanowe...