Cała wiedza w internetowej sieci 12:23 7 marca 2021 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

KOMPETENCJE CYFROWE ON LINE. Dodatkowa możliwość dla grantobiorców w ramach POPC

2020-10-18 W związku z pandemią koronawirusa możliwe jest prowadzenie szkoleń online w ramach projektów POPC.
W związku z obecną sytuacją w kraju spowodowaną pandemią oraz wprowadzonymi obostrzeniami możliwe jest przeprowadzenie przez grantobiorców szkoleń w formie zdalnej.

Dotyczy to realizacji następujących projektów edukacyjnych:

"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" (nr projektu POPC.03.01.00-00-0080/18)

"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego." (nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18)

"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" (nr projektu POPC.03.01.00-00-0086/18).

W celu prawidłowego rozliczenia szkolenia zdalnego konieczne jest zastosowanie się do poniższych wytycznych:

Grantobiorca decydując się na prowadzenie szkoleń w formie zdalnej zobowiązany jest do doboru odpowiedniej platformy, która zapewni uczestnikom darmowy i łatwy dostęp podczas szkolenia oraz pozwoli Grantobiorcy na udokumentowanie przeprowadzonego szkolenia.

Dokumentacja potwierdzająca realizację szkolenia w formie zdalnej powinna obejmować co najmniej:

1. Oświadczenie Grantobiorcy o zrealizowaniu w projekcie działań w formie zdalnej (załącznik numer 1) wraz z dokumentacją potwierdzającą tj.:

·         krótki film z każdego dnia szkolenia tj. nagranie początku szkolenia (pierwsze 5 minut) oraz końca szkolenia (ostatnie 5-10 minut) w taki sposób aby na nagraniu były widoczne data/długość trwania szkolenia

·         zrzut (print screen) ekranu wykonane w trakcie szkolenia (2-4 zdjęcia w ciągu jednego dnia szkoleniowego np. co 2-3 godziny) z widoczną datą i godziną oraz listą uczestników (np. w formie czatu)

2. Oświadczenie uczestnika o wzięciu udziału w szkoleniu w formie zdalnej (załącznik numer 2)

3. Zapewnienie osobie wyznaczonej przez Operatora możliwości zalogowania się podczas szkolenia celem przeprowadzenia kontroli

Należy również pamiętać, że każdy uczestnik szkolenia musi wypełnić wszystkie dokumenty, które obowiązują podczas szkoleń stacjonarnych tj.:

·         Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

·         Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego (jeśli dotyczy)

·         Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (dotyczy uczestników, którzy wypełnili Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego)

·         Dane uczestnika indywidualnego w ramach projektu i Deklaracja udziału w projekcie.

Wiadomości

AS czyli Akademia SuperGminy inauguruje działalność edukacyjną

Udziałem w realizacji projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa" inauguruje swoją działalność AS - Akademia SuperGMINY, czyli platforma e-learningowa naszej Fundacji


Wspólnie na rzecz stanowienia prawa. Zapraszamy do Akademii SuperGMINY przedstawicieli NGO Działalność naszej internetowej platformy edukacyjnej zaczynamy od projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa".
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
NOWA SZANSA NA GRANTY. Do 150 000 zł dla gminy, w tym 60 000 zł na zakup sprzętu Realizację projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców przedłużyliśmy do 30 kwietnia 2021 r.
DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA SAMORZĄDÓW. Granty dla realizatorów dobrego rządzenia W partnerstwie z miastem Puck wygraliśmy konkurs w ramach działania PO WER "Wysokiej jakości usługi administracyjne"
Przedstawicieli NGO zapraszamy na dwa szkolenia: na szczeblu podstawowym i na szczeblu eksperckim

Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa, w szczególności prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa z elementami ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej


NGO w procesie stanowienia prawa. Możliwość partycypacji w działaniach ustawodawczych NGO mogą również partycypować w procesie legislacyjnym na poziomie krajowym, tzn. w stanowieniu ustaw, rozporządzeń czy różnych polityk i programów publicznych.