Cała wiedza w internetowej sieci 10:36 24 maja 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

KOMPETENCJE CYFROWE ON LINE. Dodatkowa możliwość dla grantobiorców w ramach POPC

2020-10-18 W związku z pandemią koronawirusa możliwe jest prowadzenie szkoleń online w ramach projektów POPC.
W związku z obecną sytuacją w kraju spowodowaną pandemią oraz wprowadzonymi obostrzeniami możliwe jest przeprowadzenie przez grantobiorców szkoleń w formie zdalnej.

Dotyczy to realizacji następujących projektów edukacyjnych:

"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" (nr projektu POPC.03.01.00-00-0080/18)

"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego." (nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18)

"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" (nr projektu POPC.03.01.00-00-0086/18).

W celu prawidłowego rozliczenia szkolenia zdalnego konieczne jest zastosowanie się do poniższych wytycznych:

Grantobiorca decydując się na prowadzenie szkoleń w formie zdalnej zobowiązany jest do doboru odpowiedniej platformy, która zapewni uczestnikom darmowy i łatwy dostęp podczas szkolenia oraz pozwoli Grantobiorcy na udokumentowanie przeprowadzonego szkolenia.

Dokumentacja potwierdzająca realizację szkolenia w formie zdalnej powinna obejmować co najmniej:

1. Oświadczenie Grantobiorcy o zrealizowaniu w projekcie działań w formie zdalnej (załącznik numer 1) wraz z dokumentacją potwierdzającą tj.:

·         krótki film z każdego dnia szkolenia tj. nagranie początku szkolenia (pierwsze 5 minut) oraz końca szkolenia (ostatnie 5-10 minut) w taki sposób aby na nagraniu były widoczne data/długość trwania szkolenia

·         zrzut (print screen) ekranu wykonane w trakcie szkolenia (2-4 zdjęcia w ciągu jednego dnia szkoleniowego np. co 2-3 godziny) z widoczną datą i godziną oraz listą uczestników (np. w formie czatu)

2. Oświadczenie uczestnika o wzięciu udziału w szkoleniu w formie zdalnej (załącznik numer 2)

3. Zapewnienie osobie wyznaczonej przez Operatora możliwości zalogowania się podczas szkolenia celem przeprowadzenia kontroli

Należy również pamiętać, że każdy uczestnik szkolenia musi wypełnić wszystkie dokumenty, które obowiązują podczas szkoleń stacjonarnych tj.:

·         Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

·         Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego (jeśli dotyczy)

·         Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (dotyczy uczestników, którzy wypełnili Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego)

·         Dane uczestnika indywidualnego w ramach projektu i Deklaracja udziału w projekcie.

Wiadomości

DOSTARCZAMY KOMPETENCJI CYFROWYCH mieszkańcom gmin w czasie pandemii Przyznajemy granty  dla gmin na szkolenie osób powyżej 25 roku życia, które chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.
NOWA SZANSA NA GRANTY. Do 150 000 zł dla gminy, w tym 60 000 zł na zakup sprzętu Realizację projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców przedłużyliśmy do 30 kwietnia 2021 r.
MÓJ BIZNES W SIECI. Od czego zacząć robienie dobrych interesów? Internet pozwala działać szybko, efektywnie, elastycznie.
KULTURA W SIECI (PARAGRAFÓW). Nagraj i zagraj, ale tylko rodzinie Pobieranie muzyki, e-booków, filmów i seriali nie jest zabronione, ale są haczyki.
Temat 2: MÓJ BIZNES W SIECI. Jak zrobić dobry interes w internecie Dla przedsiębiorczych osób przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu...
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC: Siedem tematów głównych Kompetencje cyfrowe? Co macie konkretnie na myśli? Czego chcecie uczyć na waszych superkursach?
GRANT Z RĄK WÓJTA. Gmina na cyberkursie. Wkład własny: 0 zł. Piszecie, że wójt przy pomocy jednego maila może zdobyć 150 tys zł. A ile wynosi wkład własny gminy? Ile trzeba wydać, żeby dostać te 150 000?