Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 07:08 25 marca 2019

INNOWACYJNE MIASTA. Sześć grantów od Fundacji Promocji Gmin Polskich

2018-10-21 Biłgoraj, Busko-Zdrój, Chełmno, Sieradz, Staszów i Wieluń dofinansowane w projekcie "Innowacyjne Miasta" FPGP

MSWiA podało listę 12 projektów, które na dzień 18.09.2018 r. spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18,


Wśród projektów wybranych do dofinansowania w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne jest projekt "Innowacyjne Miasta" Fundacji Promocji Gmin Polskich.


Uczestnikami naszego projektu są Biłgoraj, Busko-Zdrój, Chełmno, Sieradz, Staszów i Wieluń.
Wiadomości

PO PC 3.1: PLUSY W SIECI. Zapraszamy do PIFE w Szczecinku, Koszalinie, Pyrzycach i Szczecinie Wciąż są środki na informatyczne szkolenia mieszkańców gmin w ramach konkursu grantowego 3.1...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Druga szansa otrzymania wsparcia na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących...
ZAWSZE RAZEM. Zespoły zadaniowe efektywną formą realizacji statutowych celów Fundacji Nasze cele programowe realizujemy w zespołach zadaniowych gromadzących specjalistów i...
CZYSTE CELE OD SAMEGO POCZĄTKU. Ochrona środowiska programowym priorytetem Sprawy ochrony środowiska zajmowały w Fundacji Promocji Gmin Polskich zawsze pierwszoplanowe...
EKOLOGIA GLOBALNIE I LOKALNIE. Finanse dla gmin na inwestycje w środowisko… W pierwszym rzędzie odpowiedziała Fundacja na oczekiwania mniej zasobnych gmin i samorządów
PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ. Nowy konkurs grantowy Do 50 tys zł mogą otrzymać gminy na wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów...