Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 12:16 20 kwietnia 2019

GRANTY DLA GMIN W ŁODZI. O dwóch projektach na jednym spotkaniu informacyjnym

2019-04-03 15 kwietnia zapraszamy do Łodzi na spotkanie w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.
15 kwietnia organizujemy spotkanie informacyjne w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi. Tytuł: Granty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ostatnie takie spotkanie w Łodzi cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem - stąd myśl o kolejnym.

W programie kwietniowego spotkania jest prezentacja dwóch przedsięwzięć:  "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" oraz projekt o konsultacjach społecznych. Zainteresowane samorządy z województwa łódzkiego zapraszamy 15 kwietnia 2019 r. w godz. 11:00 – 13:30 (rejestracja od godz. 10:45) do sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź ul. Traugutta 21/23 – XVII piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem
https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3379-spotkanie-informacyjne-pn-granty-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego do 14 kwietnia do godz. 12:00. Jest możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Wszystkie informacje o grantach dla gmin w ramach 3.1 PO PO:

Fundacja Promocji Gmin Polskich

Nasz adres: Warszawa ul. Jaworzyńska 7/3
telefon:    (22) 697 52 99      

strona:     www.fpgp.eu 
mail:     
fundacjapgp@gmail.com    

Oto program łódzkiego spotkania 15 kwietnia 2019 r:

10:45 – 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 – 12:00

1) 60 tys. zł na sprzęt komputerowy - "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

2) 50 tys. zł na konsultacje społeczne w ramach projektu "Przestrzeń gminna – Lokalna wartość" w ramach Działania 2.12 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

12:00 - 12:15

Przerwa

12:15 – 12:30

Sesja pytań.

12:30 – 12:45

Zasady przygotowania wniosku.

12:45 – 13:15

Źródła informacji o Funduszach Europejskich

13:15 – 13:30

Konsultacje indywidualne

Wiadomości

MILIONY NA KOMPUTERY. Szansa dla gmin z czterech województw Prawie 5 milionów złotych dla gmin z Wielkopolski i Pomorza Zachodniego, prawie 4 miliony dla...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania...
ZAWSZE RAZEM. Zespoły zadaniowe efektywną formą realizacji statutowych celów Fundacji Nasze cele programowe realizujemy w zespołach zadaniowych gromadzących specjalistów i...
CZYSTE CELE OD SAMEGO POCZĄTKU. Ochrona środowiska programowym priorytetem Sprawy ochrony środowiska zajmowały w Fundacji Promocji Gmin Polskich zawsze pierwszoplanowe...
EKOLOGIA GLOBALNIE I LOKALNIE. Finanse dla gmin na inwestycje w środowisko… W pierwszym rzędzie odpowiedziała Fundacja na oczekiwania mniej zasobnych gmin i samorządów
PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ. Nowy konkurs grantowy Do 50 tys zł mogą otrzymać gminy na wsparcie konsultacji dotyczących planowania przestrzennego.