Cała wiedza w internetowej sieci 11:32 24 maja 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

GMINA PYTA O SPRZĘT. Co zrobić z tuzinem komputerów? Komu je dać?

2018-09-20 Jaki sprzęt komputerowy możemy zakupić w projekcie? Czy możliwy jest zakup oprogramowania?

Duże zainteresowanie w związku z konkursem 3.1 PO PC dotyczy sprzętu komputerowego. Oto najczęstsze pytania:


1. Ile sprzętu komputerowego możemy zakupić w projekcie?

Operator dopuszcza możliwość zakupu sprzętu komputerowego w ilości 12 szt. (nie ma możliwości kupienia mniejszej liczby komputerów). Pod warunkiem iż gmina w przeprowadzonej inwentaryzacji sprzętu oświadczy iż nie dysponuje sprzętem, który mogłaby wykorzystać na szkolenia.

W przypadku zorganizowania większej ilości szkoleń, tym samym przeszkolenia dużej liczby uczestników, Operator dopuszcza możliwość zakupu 2 zestawów komputerowych tj.24 sztuk (o ile jest to uzasadnione).

Zamawiający szacuje iż koszt 1 komputera wynosić będzie ok.2 000 zł.

2. Jaki sprzęt komputerowy możemy zakupić w projekcie? Czy możliwy jest zakup oprogramowania?

 Możliwy w projekcie jest zakup sprzętu komputerowego, który spełnia wymagania zawarte w dokumencie "Wytyczne dla zakupu sprzętu"- załącznik nr 5 do regulaminu.

 Możliwy jest zakup oprogramowania pod warunkiem, iż będzie on niezbędny do prowadzenia szkoleń.


3. Czy sprzęt po zakończeniu projektu możemy przekazać do biblioteki lub innego wybranego przez nas ośrodka?

Zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi CPPC, sprzęt można przekazać tylko do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli z zastrzeżeniem, iż sprzęt nie będzie przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020.

W związku z tym nie ma możliwości przekazania sprzętu do placówki, która otrzymała podobne wsparcie tj. posiada już takie bądź tożsame sprzęty z innego programu operacyjnego w perspektywie 2014-2020.

Wiadomości

KONKURSOWE ABC. Odpowiadamy Czytelnikom w sprawie PO PC 3.1 Prezentujemy listę najczęstszych pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów
GMINA PYTA O PIENIĄDZE. Jak liczymy liczbę osób w projekcie? Jak powinniśmy obliczyć kwotę grantu? Jaka jest kwota grantu przypadająca na osobę?
GMINA PYTA O PAPIERY. Kto pyta nie błądzi idąc po grant Gdzie można znaleźć formularz wniosku o grant? Czy trzeba realizować wszystkie moduły szkoleń?