Cała wiedza w internetowej sieci 09:55 24 maja 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

GMINA PYTA O PIENIĄDZE. Jak liczymy liczbę osób w projekcie?

2018-09-20 Jak powinniśmy obliczyć kwotę grantu? Jaka jest kwota grantu przypadająca na osobę?

1.   Jak liczymy liczbę osób w projekcie?

Kluczowa dla projektu jest liczba osób przeszkolonych tj. liczba indywidualnych numerów PESEL.

 

2.   Jak powinniśmy obliczyć kwotę grantu? Jaka jest kwota grantu przypadająca na osobę?

Maksymalna kwota określona dla projektu jaka przypada na osobę przeszkoloną to 515 zł .

 

Założona we wniosku liczba osób x 515 zł da nam maksymalną kwotę grantu o jaka można się ubiegać.

Poniżej podajemy przykładowe składowe budżetu mikroprojektów jakie Operator uwzględnił przy pisaniu projektu:

 

Catering – 40 zł/os.

Koszt instruktora- 120 zł/godz.

Wynajem Sali – 300 zł/dzień

Sprzęt komputerowy 12 szt.-24000 zł (1 szt. ok. 2000 zł)

Koszt promocji 15 000 zł

Dodatek do wynagrodzenia – 3 000 zł

Druk materiałów 8-15 zł/os.


3.  Jak wygląda kwestia realizacji projektu?

Zakres prac gminy przedstawiamy poniżej:

 Wniosek o grant złożony przez gminy --> podpisanie umowy z Operatorem --> wybór instruktorów szkoleń -->  szkolenie instruktorów przez Operatora --> zamówienia realizowane zgodnie z polityką zamówień publicznych w gminie (np. wybór firmy szkoleniowej/instruktora, zakup sprzętu komputerowego) --> rekrutacja i promocja na szkolenia --> przeprowadzenie szkoleń z wybranych modułów --> zakończenie i rozliczenie projektu


Na realizację projektu gmina otrzyma 95% kwoty grantu w ciągu 7 dni od podpisania umowy w formie zaliczki, 5% gmina otrzyma na koniec projektu w formie refundacji środków.

Wiadomości

KONKURSOWE ABC. Odpowiadamy Czytelnikom w sprawie PO PC 3.1 Prezentujemy listę najczęstszych pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów
GMINA PYTA O SPRZĘT. Co zrobić z tuzinem komputerów? Komu je dać? Jaki sprzęt komputerowy możemy zakupić w projekcie? Czy możliwy jest zakup oprogramowania?
GMINA PYTA O PAPIERY. Kto pyta nie błądzi idąc po grant Gdzie można znaleźć formularz wniosku o grant? Czy trzeba realizować wszystkie moduły szkoleń?