Cała wiedza w internetowej sieci 10:13 24 maja 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

GMINA PYTA O PAPIERY. Kto pyta nie błądzi idąc po grant

2018-07-03 Gdzie można znaleźć formularz wniosku o grant? Czy trzeba realizować wszystkie moduły szkoleń?

W związku z dużym zainteresowaniem gmin w konkursie grantowym poniżej prezentujemy listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami:


1.   Gdzie można znaleźć formularz wniosku o grant?

Cała dokumentacja związana z konkursem grantowym, w  tym regulamin konkursu, wzór umowy i wniosek grantowy znajdują się n astronie Fundacji w zakładce PO PC 3.1:
http://www.fpgp.eu/index.php?page=po_pc_31


2.   Czy grantobiorca musi zrealizować wszystkie moduły szkoleniowe?

Nie. Grantobiorca sam decyduje, które moduły szkoleniowe będą najbardziej atrakcyjne i potrzebne dla jego mieszkańców. Może więc wybrać wszystkie moduły szkoleniowe lub przeprowadzić szkolenia z wybranych modułów.


3. Kto może być instruktorem w projekcie?

Instruktorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w dokumencie "Standard wymagań kompetencji cyfrowych" – (załącznik nr 4 do regulaminu- strona 3). Instruktor oprócz umiejętności metodycznych (np. Umiejętność motywowania uczestników), technicznych (Umiejętność korzystania z internetu), osoba taka powinna posiadać: Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat. 

 

Wybrani przez Gminy (grantobiorców) instruktorzy (1-2 osoby w każdym projekcie) zobowiązani będą na początku projektu do odbycia szkolenia u Operatora z "Metodyki kształcenia osób dorosłych". Koszty szkolenia takiej osoby (np. dojazd, nocleg) należy wliczyć w koszt wynagrodzenia dla instruktora/firmy szkoleniowej.

 

Instruktorzy na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych prowadzić będą szkolenia w gminach z wybranych modułów.

Na etapie składania wniosku o grant Grantobiorcy nie musi dysponować znanym z Imienia i Nazwiska instruktorem. Grantobiorcy mogą wybrać firmę szkoleniową lub wybrać lokalnego instruktora, który spełnia wymagania określone powyżej.

 

4.   Jaki jest termin realizacji projektu?

Termin realizacji projektu zależy od miejsca realizacji tj. w przypadku:

  1. projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego projekt może się rozpocząć we wrześniu 2018r.
  2. projektów realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego- projekt może się rozpocząć w październiku 2018r.
  3. projektów realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego projekt może się rozpocząć w listopadzie 2018r.
Projekt musi się zakończyć najpóźniej do 02.2020r.

Wiadomości

KONKURSOWE ABC. Odpowiadamy Czytelnikom w sprawie PO PC 3.1 Prezentujemy listę najczęstszych pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów
GMINA PYTA O PIENIĄDZE. Jak liczymy liczbę osób w projekcie? Jak powinniśmy obliczyć kwotę grantu? Jaka jest kwota grantu przypadająca na osobę?
GMINA PYTA O SPRZĘT. Co zrobić z tuzinem komputerów? Komu je dać? Jaki sprzęt komputerowy możemy zakupić w projekcie? Czy możliwy jest zakup oprogramowania?