Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 21:12 7 lipca 2020 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

DZIAŁAJMY RAZEM. Klimat dla inicjatyw, inicjatywy nie tylko dla klimatu

2020-01-07 Mamy ambicję aby i w 2020 roku nie zabrakło powodów do satysfakcji i uznania środowisk, w których działamy.

 Kolejny, 2020 rok, to  26 już rok działalności naszej Fundacji. Myślimy aby,  tak jak w latach ubiegłych, zwłaszcza w ostatnich 3 latach,   również i w tym nie zabrakło powodów do satysfakcji  i uznania  środowisk, w których działamy.

 

Intensywnie realizujemy kilka kompleksowych, długofalowych przedsięwzięć i kampanii. Wymieńmy chociażby takie jak: "Innowacyjne miasta", "Liderzy Konsultacji Społecznych" Konkurs "Przestrzeń gminna – Lokalna Wartość", czy wreszcie edukacyjne programy komputerowe.  Mają one w zasadzie charakter ciągły i co szczególnie istotne – otwarty; samorządy mogą  jeszcze skorzystać z kierowanej do nich oferty. Zapraszamy więc do bezpośredniego kontaktu, czy  chociażby poznania szczegółowych informacji o  realizowanych projektach na łamach naszej internetowej "SUPERgminy"

 

Równolegle do realizowanych już projektów przynoszących korzyści konkretnym gminom, miastom i powiatom w całej Polsce, trwają "przymiarki" do podjęcia nowych przedsięwzięć. Priorytetowy charakter mają sprawy związane z ochroną środowiska i wyzwaniami jakie z tego wynikają dla samorządów. Planujemy m.in. wrócić do projektu  "Ekoligi polskiej". Bardzo wielu samorządowców, którzy mieli okazję poznać  założenia i cele tego projektu, wyraziło swoje uznanie i deklaruje chęć  aktywnego w nim uczestnictwa.

 

Wspólnym mianownikiem większości inicjatyw Fundacji Promocji Gmin Polskich jest sprzyjanie  samorządom w ich działalności na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju lokalnego, systematycznej poprawy warunków życia mieszkańców oraz rzeczywistego zacieśniania kontaktów władzy samorządowej, administracji terenowej  z ludnością. Temu, w niemałym stopniu służą  wyżej wymienione przedsięwzięcia i kampanie. Myślimy o "wpisaniu" w krąg tych przedsięwzięć inicjatywy, którą  określamy- na roboczo – "Transparentna Gmina". Postaramy się niebawem przedstawić konkretną w tej mierze propozycję.

 

W centrum  działań Fundacji  na rzecz  ochrony środowiska chcielibyśmy  w tym roku    umieścić kampanię  pod roboczą nazwą "Podaruj Dzieciom  Czyste Powietrze" Głównym jej celem  ma być poprawa jakości powietrza w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych – żłobkach, przedszkolach, szkołach. Są bowiem dziś technologie i  rozwiązania, które pozwalają –  bezpiecznie i stosunkowo małym kosztem,  osiągnąć rezultaty minimalizujące wpływ zanieczyszczonego powietrza,  smogu zewnętrznego i wewnętrznego. Podjęcie tej kampanii  i jej powodzenie zależeć będzie oczywiście  od pozyskania przez Fundację  partnerów i sponsorów oraz zainteresowania samych lokalnych włodarzy.

 

Taka jest zresztą logika działań takich instytucji jak nasza Fundacja. Najlepsze pomysły i najsłuszniejsze projekty muszą mieć wsparcie logistyczne, organizacyjne, to zapewnia Fundacja ze swoim 26 letnim już doświadczeniem oraz zainteresowanie i interakcja ze strony konkretnych jednostek samorządowych i lokalnych organizacji, stowarzyszeń. Taka synergia leżała u podstaw  dotychczasowego dorobku Fundacji. Zapraszamy więc do bezpośredniego kontaktu z nami. Liczymy na życzliwe zainteresowanie i współpracę  obiecując  profesjonalizm i partnerstwo.          

Wiadomości

NASZ AS czyli internetowa AKADEMIA SUPERGMINY. Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa Fundacja Promocji Gmin Polskich realizuje projekt „Wspólnie na rzecz stanowienia prawa”....
GRANTY NA KOMPUTERY. Do 150 000 zł dla gminy, w tym 60 000 zł na zakup sprzętu Terminy realizacji edukacyjnych projektów komputerowych w ramach 3.1 PO PO przedłużyliśmy do 30...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
KORONAWIRUSA TRZYMAJMY NA DYSTANS. Prosimy o telefeny lub maile W związku z epidemią koronawirusa przeszliśmy w naszej Fundacji - czasowo - na system pracy...
JAK KORZYSTAĆ Z PRAWA DO STANOWIENIA PRAWA? Projekt FPGP adresowany do ngo Chodzi o podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie stanowienia prawa wśród przedstawicieli...
ZAMIAST TOASTU: 25 LAT NA RZECZ GMIN. W tym roku minął mały jubileusz Bez toastów i hucznych uroczystości, w wirze nowych realizacji, bez fanfar weszliśmy w nowe...