Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 11:17 8 kwietnia 2020 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

DZIAŁAJMY RAZEM. Klimat dla inicjatyw, inicjatywy nie tylko dla klimatu

2020-01-07 Mamy ambicję aby i w 2020 roku nie zabrakło powodów do satysfakcji i uznania środowisk, w których działamy.

 Kolejny, 2020 rok, to  26 już rok działalności naszej Fundacji. Myślimy aby,  tak jak w latach ubiegłych, zwłaszcza w ostatnich 3 latach,   również i w tym nie zabrakło powodów do satysfakcji  i uznania  środowisk, w których działamy.

 

Intensywnie realizujemy kilka kompleksowych, długofalowych przedsięwzięć i kampanii. Wymieńmy chociażby takie jak: "Innowacyjne miasta", "Liderzy Konsultacji Społecznych" Konkurs "Przestrzeń gminna – Lokalna Wartość", czy wreszcie edukacyjne programy komputerowe.  Mają one w zasadzie charakter ciągły i co szczególnie istotne – otwarty; samorządy mogą  jeszcze skorzystać z kierowanej do nich oferty. Zapraszamy więc do bezpośredniego kontaktu, czy  chociażby poznania szczegółowych informacji o  realizowanych projektach na łamach naszej internetowej "SUPERgminy"

 

Równolegle do realizowanych już projektów przynoszących korzyści konkretnym gminom, miastom i powiatom w całej Polsce, trwają "przymiarki" do podjęcia nowych przedsięwzięć. Priorytetowy charakter mają sprawy związane z ochroną środowiska i wyzwaniami jakie z tego wynikają dla samorządów. Planujemy m.in. wrócić do projektu  "Ekoligi polskiej". Bardzo wielu samorządowców, którzy mieli okazję poznać  założenia i cele tego projektu, wyraziło swoje uznanie i deklaruje chęć  aktywnego w nim uczestnictwa.

 

Wspólnym mianownikiem większości inicjatyw Fundacji Promocji Gmin Polskich jest sprzyjanie  samorządom w ich działalności na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju lokalnego, systematycznej poprawy warunków życia mieszkańców oraz rzeczywistego zacieśniania kontaktów władzy samorządowej, administracji terenowej  z ludnością. Temu, w niemałym stopniu służą  wyżej wymienione przedsięwzięcia i kampanie. Myślimy o "wpisaniu" w krąg tych przedsięwzięć inicjatywy, którą  określamy- na roboczo – "Transparentna Gmina". Postaramy się niebawem przedstawić konkretną w tej mierze propozycję.

 

W centrum  działań Fundacji  na rzecz  ochrony środowiska chcielibyśmy  w tym roku    umieścić kampanię  pod roboczą nazwą "Podaruj Dzieciom  Czyste Powietrze" Głównym jej celem  ma być poprawa jakości powietrza w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych – żłobkach, przedszkolach, szkołach. Są bowiem dziś technologie i  rozwiązania, które pozwalają –  bezpiecznie i stosunkowo małym kosztem,  osiągnąć rezultaty minimalizujące wpływ zanieczyszczonego powietrza,  smogu zewnętrznego i wewnętrznego. Podjęcie tej kampanii  i jej powodzenie zależeć będzie oczywiście  od pozyskania przez Fundację  partnerów i sponsorów oraz zainteresowania samych lokalnych włodarzy.

 

Taka jest zresztą logika działań takich instytucji jak nasza Fundacja. Najlepsze pomysły i najsłuszniejsze projekty muszą mieć wsparcie logistyczne, organizacyjne, to zapewnia Fundacja ze swoim 26 letnim już doświadczeniem oraz zainteresowanie i interakcja ze strony konkretnych jednostek samorządowych i lokalnych organizacji, stowarzyszeń. Taka synergia leżała u podstaw  dotychczasowego dorobku Fundacji. Zapraszamy więc do bezpośredniego kontaktu z nami. Liczymy na życzliwe zainteresowanie i współpracę  obiecując  profesjonalizm i partnerstwo.          

Wiadomości

KORONAWIRUSA TRZYMAJMY NA DYSTANS. Prosimy o telefeny lub maile W związku z epidemią koronawirusa i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się choroby poprzez...
JAK KORZYSTAĆ Z PRAWA DO STANOWIENIA PRAWA? Projekt FPGP adresowany do ngo Chodzi o podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie stanowienia prawa wśród przedstawicieli...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
ZAMIAST TOASTU: 25 LAT NA RZECZ GMIN. W tym roku minął mały jubileusz Bez toastów i hucznych uroczystości, w wirze nowych realizacji, bez fanfar weszliśmy w nowe...
MILIONY NA KOMPUTERY. Dodatkowy czas dla czterech województw Do 20 kwietnia 2020 r. są wydłużone terminy realizacji naszych edukacyjnych projektów...
TAKI TRENING CZYNI MISTRZA. Katalog Dobrych Praktyk dla Trenerów 12 cech dobrego trenera w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych wykładowców i...
PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".