Cała wiedza w internetowej sieci 18:24 1 października 2020 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

DZIAŁAJMY RAZEM. Klimat dla inicjatyw, inicjatywy nie tylko dla klimatu

2020-01-07 Mamy ambicję aby i w 2020 roku nie zabrakło powodów do satysfakcji i uznania środowisk, w których działamy.

 Kolejny, 2020 rok, to  26 już rok działalności naszej Fundacji. Myślimy aby,  tak jak w latach ubiegłych, zwłaszcza w ostatnich 3 latach,   również i w tym nie zabrakło powodów do satysfakcji  i uznania  środowisk, w których działamy.

 

Intensywnie realizujemy kilka kompleksowych, długofalowych przedsięwzięć i kampanii. Wymieńmy chociażby takie jak: "Innowacyjne miasta", "Liderzy Konsultacji Społecznych" Konkurs "Przestrzeń gminna – Lokalna Wartość", czy wreszcie edukacyjne programy komputerowe.  Mają one w zasadzie charakter ciągły i co szczególnie istotne – otwarty; samorządy mogą  jeszcze skorzystać z kierowanej do nich oferty. Zapraszamy więc do bezpośredniego kontaktu, czy  chociażby poznania szczegółowych informacji o  realizowanych projektach na łamach naszej internetowej "SUPERgminy"

 

Równolegle do realizowanych już projektów przynoszących korzyści konkretnym gminom, miastom i powiatom w całej Polsce, trwają "przymiarki" do podjęcia nowych przedsięwzięć. Priorytetowy charakter mają sprawy związane z ochroną środowiska i wyzwaniami jakie z tego wynikają dla samorządów. Planujemy m.in. wrócić do projektu  "Ekoligi polskiej". Bardzo wielu samorządowców, którzy mieli okazję poznać  założenia i cele tego projektu, wyraziło swoje uznanie i deklaruje chęć  aktywnego w nim uczestnictwa.

 

Wspólnym mianownikiem większości inicjatyw Fundacji Promocji Gmin Polskich jest sprzyjanie  samorządom w ich działalności na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju lokalnego, systematycznej poprawy warunków życia mieszkańców oraz rzeczywistego zacieśniania kontaktów władzy samorządowej, administracji terenowej  z ludnością. Temu, w niemałym stopniu służą  wyżej wymienione przedsięwzięcia i kampanie. Myślimy o "wpisaniu" w krąg tych przedsięwzięć inicjatywy, którą  określamy- na roboczo – "Transparentna Gmina". Postaramy się niebawem przedstawić konkretną w tej mierze propozycję.

 

W centrum  działań Fundacji  na rzecz  ochrony środowiska chcielibyśmy  w tym roku    umieścić kampanię  pod roboczą nazwą "Podaruj Dzieciom  Czyste Powietrze" Głównym jej celem  ma być poprawa jakości powietrza w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych – żłobkach, przedszkolach, szkołach. Są bowiem dziś technologie i  rozwiązania, które pozwalają –  bezpiecznie i stosunkowo małym kosztem,  osiągnąć rezultaty minimalizujące wpływ zanieczyszczonego powietrza,  smogu zewnętrznego i wewnętrznego. Podjęcie tej kampanii  i jej powodzenie zależeć będzie oczywiście  od pozyskania przez Fundację  partnerów i sponsorów oraz zainteresowania samych lokalnych włodarzy.

 

Taka jest zresztą logika działań takich instytucji jak nasza Fundacja. Najlepsze pomysły i najsłuszniejsze projekty muszą mieć wsparcie logistyczne, organizacyjne, to zapewnia Fundacja ze swoim 26 letnim już doświadczeniem oraz zainteresowanie i interakcja ze strony konkretnych jednostek samorządowych i lokalnych organizacji, stowarzyszeń. Taka synergia leżała u podstaw  dotychczasowego dorobku Fundacji. Zapraszamy więc do bezpośredniego kontaktu z nami. Liczymy na życzliwe zainteresowanie i współpracę  obiecując  profesjonalizm i partnerstwo.          

Wiadomości

AS czyli Akademia SuperGminy inauguruje działalność edukacyjną

Udziałem w realizacji projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa" inauguruje swoją działalność AS - Akademia SuperGMINY, czyli platforma e-learningowa naszej Fundacji


Wspólnie na rzecz stanowienia prawa. Zapraszamy do Akademii SuperGMINY przedstawicieli NGO Działalność naszej internetowej platformy edukacyjnej zaczynamy od projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa".
NASZ AS czyli internetowa AKADEMIA SUPERGMINY. Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa Fundacja Promocji Gmin Polskich realizuje projekt "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa". Naszym celem jest podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zainteresowanych zapraszamy do Akademii SuperGMINY.
GRANTY NA KOMPUTERY. Do 150 000 zł dla gminy, w tym 60 000 zł na zakup sprzętu Terminy realizacji edukacyjnych projektów komputerowych w ramach 3.1 PO PO przedłużyliśmy do 30 listopada
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
Przedstawicieli NGO zapraszamy na dwa szkolenia: na szczeblu podstawowym i na szczeblu eksperckim

Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa, w szczególności prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa z elementami ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej


NGO w procesie stanowienia prawa. Możliwość partycypacji w działaniach ustawodawczych NGO mogą również partycypować w procesie legislacyjnym na poziomie krajowym, tzn. w stanowieniu ustaw, rozporządzeń czy różnych polityk i programów publicznych.
KORONAWIRUSA TRZYMAJMY NA DYSTANS. Prosimy o telefeny lub maile W związku z epidemią koronawirusa przeszliśmy w naszej Fundacji - czasowo - na system pracy zdalnej.