Cała wiedza w internetowej sieci 10:37 24 maja 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

CZYSTE CELE OD SAMEGO POCZĄTKU. Ochrona środowiska programowym priorytetem

2019-02-12 Sprawy ochrony środowiska zajmowały w Fundacji Promocji Gmin Polskich zawsze pierwszoplanowe miejsce. Od pierwszych miesięcy swojej działalności, dziś już blisko 25 letniej, sprawy ochrony środowiska  zajmowały w Fundacji Promocji Gmin Polskich zawsze pierwszoplanowe miejsce.

 

Po kilku latach obowiązywania ustawowych regulacji czyniących gminy odpowiedzialnymi za selektywną gospodarkę odpadami komunalnymi,  władze samorządowe stają obecnie  przed nowymi zadaniami i uwarunkowaniami. Wynikają one zwłaszcza z zasadniczej nowelizacji  ustawy o odpadach, a także z obowiązywania   Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

 

W Fundacji rodzi się  zamysł aby i w tych sprawach wesprzeć samorządy – swoim dorobkiem, współpracą z ekspertami i praktycznym doświadczeniem w realizacji wielu przedsięwzięć i kampanii związanych z ekologią. Wystarczy przypomnieć dwie edycje szkoleń "Gmina dla Recyklingu" i związanego z nim konkursu "Gminny Lider Recyklingu", w których  uczestniczyło  ponad 600 gmin z całego kraju.  Z zainteresowaniem spotkała się też   szeroka kampania informacyjno – promocyjna   "Gmina Ekoinnowacji",   połączona z konkursem  prezentującym  najlepsze praktyczne  rozwiązania zastosowane przez  miasta i gminy.  Dużą rolę odegrał przy tym partner Fundacji – Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

 

Nowatorski charakter miały przed  kilkoma laty przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjne p.t. "Zielone Zamówienia Publiczne" , organizowane z udziałem renomowanego wydawnictwa "Doradca Zamówienia Publiczne" że  we wszystkich tych inicjatywach wykorzystane zostały możliwości  przygotowanych przez Fundację, z udziałem specjalistów i ekspertów,  platform e-learningowych. Skorzystało z nich klika tysięcy osób - przedstawicieli samorządów i  ogniw administracji terenowej.      

Wiadomości

EKOLOGIA GLOBALNIE I LOKALNIE. Finanse dla gmin na inwestycje w środowisko… W pierwszym rzędzie odpowiedziała Fundacja na oczekiwania mniej zasobnych gmin i samorządów