Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 00:00 21 lipca 2019

ĆWIERĆ WIEKU FUNDACJI PROMOCJI GMIN POLSKICH. Zawsze na rzecz samorządów

2018-09-19 Jest okazja by przypomnieć najważniejsze fakty, inicjatywy i doświadczenia - mówi Prezes FPGP Ryszard Jagielski.

Fundacja Promocji Gmin Polskich przed swoim 25 leciem

 

Fakty, inicjatywy, doświadczenia…

 

Za niespełna rok Fundacja Promocji  Gmin Polskich obchodzić będzie 25 lecie swojego powstania. To sprzyjająca okoliczność by przypomnieć najważniejsze fakty, inicjatywy,  doświadczenia  warte odnotowania, a być może i praktycznego wykorzystania w dalszej działalności  Fundacji  w interesie samorządności.


Jako Prezes Zarządu Fundacji jestem, po bliższym zapoznaniu się z jej dorobkiem, zobowiązany do pomnożenia jej dorobku, kontaktów z liderami samorządowymi, do konkretnego  partnerowania samorządowym wspólnotom. W pierwszej kolejności oddajemy głos twórcom i założycielom Fundacji, zapraszając jednocześnie   do wypowiedzenia się tych  wszystkich którzy współpracowali z Fundacją, realizowali wspólne, partnerskie inicjatywy.

 

Z pozdrowieniami  - Ryszard Jagielski (Prezes Zarządu)

 

 

Z kroniki Fundacji  odc.1

 

W 1993 r, trójka ówczesnych pracowników Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych ( PAIZ) przygotowujący i organizujący w Warszawie, m.in. w salach PKiN cykl Regionalnych Prezentacji Inwestycji, postanowiła powołać Fundację zajmująca się promowaniem potencjału gospodarczego i ofert inwestycyjnych  polskich miast i gmin.

 

W maju 1994 r.  w Ratuszu m.st. Warszawy podpisany zostaje akt założycielski  Fundacji Promocji Gmin Polskich.  Wśród założycieli  są: Agencja  Własności Rolnej Skarbu Państwa, Fundacja Kultury i Rozwoju Cywilizacyjnego Wsi  "Ziemia", Fundacja na Rzecz Restrukturyzacji Regionu Łódzkiego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Ursynowsko – Natolińskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne, Warszawska Fundacja Kultury, Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw, Związek Miast i Gmin Morskich3 banki: Gliwicki Bank Handlowy, bank Inicjatyw Gospodarczych i Bank Świętokrzyski, a także Urszula Ciołeszyńska, Marian Gawrylczyk i Adolf Reut, którzy utworzyli Zarząd Fundacji Promocji  Gmin Polskich..

 

 W  lipcu 1994 r Fundacja zostaje wpisana, pod nr 4291, do Rejestru Fundacji w Sądzie Rejestrowym m.st. Warszawy.

 

W miesiąc później powstają pierwsze zespoły zadaniowe, w szczególności redakcja Wydawnictw Samorządowych oraz Ekologiczny Zespół Konsultingowo – Gospodarczy. Nawiązywane są pierwsze kontakty z gminami, miastami,  celowymi  i regionalnymi związkami miast i gmin. Głównym zadaniem jest praktyczne przełożenie statutowych zadań na konkretne inicjatywy., tak by pomagać jednostkom samorządu terytorialnego, w szczególności gminom wiejskim i mniejszym miejscowościom w promowaniu  swojego potencjału, kształtowaniu  pozytywnego wizerunku.

 

W listopadzie 1994 r powstaje, z inicjatywy Fundacji,   Klub Gmin Polskich, skupiający    kilkadziesiąt miast i gmin z całej Polski. Już na początku 1995 r w polu bezpośredniego oddziaływania Fundacji i jej zespołów zadaniowych znajduje się ponad 200 miast i gmin.  Dla całego zresztą kraju jest to pionierski czas rodzenia się i rozwoju samorządności,  ogromnych przemian ekonomicznych i społecznych,

 

Ciąg dalszy nastąpi….

Wiadomości

TAKI TRENING CZYNI MISTRZA. Katalog Dobrych Praktyk Drodzy Państwo! Oddajemy w Państwa ręce Katalog Dobrych Praktyk dla Trenerów opracowany w...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
KTO MĄDRZE PYTA, TRAFIA DO KASY. Granty dla liderów konsultacji Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie grantowym dla gmin „Liderzy konsultacji...
PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".
MILIONY NA KOMPUTERY. Szansa dla gmin z czterech województw Prawie 5 mln zł dla gmin z Wielkopolski i Pomorza Zach., prawie 4 mln dla Łódzkiego i...
Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania...
ZAWSZE RAZEM. Zespoły zadaniowe efektywną formą realizacji statutowych celów Fundacji Nasze cele programowe realizujemy w zespołach zadaniowych gromadzących specjalistów i...